Människan – Guds avbild
Första Mosebok 1: 26-28
Vem är vi?

Om du skulle presentera dig själv, vad skulle du säga?

Som kristna tror vi att Gud skapade oss, men hur påverkar
det vår identitet och roll?
Vår identitet

”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss.” (v26)

”Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds
avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade
han dem.” (v28)

”Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.”
(Psaltaren 139)

För att vi är skapade till Guds avbild är vår kallelse och
identitet också att leva i det mirakulösa, och verka
igenom det mirakulösa.

Om vi är skapade till Guds avbild skulle allt vi rör vid vara
välsignat.
Vår roll

Först kommer vår identitet – det är identitet som är
grunden - och sedan det som vi gör flödar utifrån det.

”De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över
boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör
sig på jorden.”(v26)

”Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var
fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den
under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla
djur som rör sig på jorden.” (v28)

En arbetsbeskrivning till en kung eller drottning.
Vår roll

Vi har ett kungligt uppdrag från Fader Gud som är Kung,
för att Han tycker att vi är värda det och för att Han vet
att tillsammans med Honom kan vi göra det.

Gud som världens skapare gav oss kunglig ställning och
uppdrag men vi gav bort det för priset av ett äpple.
Vår identitet och roll nu
Vilken nåd att vi igenom Jesus får en annan chans att
gör det som vi var skapade för.
 1 Petrus 2:9, ”Men ni är ett utvalt släkte ett kungligt
prästerskap, ett heligt folk för att förkunna hans härliga
gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt
underbara ljus.”
 När vi minskar vår kallelse till någonting som vi kan
hantera med vår mänskliga styrka och förväntningar – så
missar världen en chans att se Guds heliga gärningar.
 När vi försöker göra vår kallelse i vår egen kraft, blir vi
trötta och ineffektiva.
 Det kostar oss allt att våga välja vår Guds identitet varje
dag.
