Hej Göran - researchweb

advertisement
Enligt önskemål kommer här ett förtydligande av patienturvalet i vårt projekt ”Studies
of prognostic and predictive markers in hormone dependent breast cancer”. De
patienter som vi avser att analysera tumörvävnad på ingår i den sk STO-3 studien
(Stockholm adjuvant tamoxifen trial). Denna studie inkluderade totalt 2738 patienter
varav 1780 patienter hade ”lågrisk” tumörer, dvs avsaknad av lymfkörtel metastaser
samt tumörer som var 30 mm eller mindre (Rutqvist et al. 2007; 46: 133-145. Longterm follow-up of the randomized Stockholm trial on adjuvant tamoxifen among
postmenopausal patients with early stage breast cancer). Av dessa 1780 tumörer finns
912 arrangerade på Tissue Microarray (TMA) glas och dessa har vi fått tillgång till (se
figur nedan).
Vi avser att göra protein analyser
på samtliga dessa. Projektet sker i samarbete med
1780 postmenopausala
bröstcancerpatienter
med
Olle Stål och Bo Nordenskjöld
Hälsouniversitetet/Universitetssjukhuset
i Linköping,
lågrisktumörer
Tommy Fornander och Lambert Skoog Karolinska Universitetssjukhuset/Institutet,
som bidragit med ovanstående material för våra analyser. Vi kommer därutöver att
884 fall randomiserades
fall randomiserades
göra studier på 896
cell-linjer
där vi ska undersöka om upp- respektive nedreglering av
till att inte få endokrin
till att få
FOXL2 påverkarTamoxifenbehandling
uttrycksnivåerna av aromatas på behandling
mRNA nivå, samt behandla med
hormoner och antihormoner för att se om uttrycket av dessa gener förändras.
Avseende kostnadsberäkningarna
så är dessa en
uppskattad kalkylering eftersom det
473 fall finns tillgängliga
439 fall finns tillgängliga
kommer
att
på TMA
krävas
englashel
del
på TMA glas både
metodoptimeringar
vad
gäller
de
immunohistokemiska infärgningarna på det kliniska materialet, men framförallt när det
gäller in vitro försöken.
Detaljerad kostnadskalkyl:
Antikroppar 10 000 SEK
Real-tids PCR primer/probe 7500 SEK
Real-tids Mix 9600 SEK
Real-tids Plattor 1000 SEK
DAKO Cytomation EnVision System HRP 15000 SEK
siRNA + control siRNA 13000 SEK
Ultimate ORF Clone and Mammalian N-Lumino Gateway Vector 19000 SEK
Lipofectamin, optimem 6500 SEK
Medium + tillväxtfaktorer + Hormoner + Antihormoner 12000 SEK
RNA isolerings kit 15500 SEK
Cell-linje (MCF7, T47D) 11360 SEK
Förbrukningsmaterial (plaster, rör, pipettspetsar, odlingsplattor etc) 20000
TMA preparation 45000 SEK
S:a 185460 SEK
Vänliga hälsningar
Cecilia Ahlin MD, PhD
Download