Årsberättelse 2012 Socialt företagande

Årsberättelse 2012 Socialt företagande
Januari 2012
Ny grupp startade den 9 januari 8 personer och två olika affärsidéer, sju personer skall starta
ett företag som skall ha en first hand försäljning av kläder, de kommer även ha
möbelrenovering samt ett mindre café, den åttonde personen skall starta kräftfiske/odling och
med andra lokalproducerade produkter, han siktar även på att ha en internet butik med fiske
redskap. Gruppen har endast haft åtta veckors utbildning från John Bauer.
Lika som förra gruppen kommer de hit med den bestämda tron att ”kommunen” skall betala
allt, det skall bara gå in med deras kunskap och tid, inget annan, det är en information som
kommer från något håll som ej är bekräftat, men det blir en jobbig situation då projektet aldrig
lovat några pengar, gruppen efterlyser ett förråd, jag tar fram ett alternativ på 13m2 för 200:- i
månaden, det blir ett herrans liv då gruppen på sju person skall dela på denna kostnad.
Lokalen har nu återigen möblerats för att klara nio personer vid samma tillfälle, jag har
återigen fått överta datorer genom IT avdelnings hjälp, vi har nu allt tekniskt fungerande, jag
har av bostadsbolaget fått ett begagnat kylskåp och en begagnat frysskåp.
Jag har sökt samarbete med celiaki förbundet i hela Sverige vilket visat ett stort intresse, jag
kommer träffa dem i februari, ”Nyfiket” har fått en jätte respons från ICA Maxi i Västervik.
Det som känns viktigt är att hitta en inkubations möjlighet så ”Nyfiket” kan börja sälja på
riktigt
Jag har nu arbetat intensivt för att hitta lösningen med ”extern” styrelse, jag har haft
arbetsgruppen att diskutera med, jag har haft kontakt med skatteverket, jag har diskuterat
frågan med Västervik framåt, det är ingen lätt uppgift, arbetet pågår och skall diskuteras på
LSG på fredag den 20 januari.
Februari
Grupperna arbetar vidare med sin marknadsföring, 44U har varit aktiva genom att undersöka
marknaden bland ungdomar samt att de har varit aktiva på stan för att få en sån bred
presumtiv kundbild som möjligt.
Jag åkte på socialt företagsmässa som var två dagar i slutet på februari i Stockholm, mässan
var mycket givande men vårt dilemma i Västervik är fortfarande att hitta firmatecknare,
borgensmän samt styrelseledamöter, de flesta orter som har socialt företagande är involverade
med coompanion, kooptjänst eller kommunerna.
Mars:
De tre företagen har nu etablerat kontakt med varandra vilket är mycket positivt. Vi har haft
besök av Almi som informerade om sina tjänster
44U
Torbjörns miljökräftor TMK Har en förhandling om ”Andersbo” en fastighet som ligger
mellan Hjorted och Totebo, vi var på miljö och byggnadskontoret och undersökte bygglov vid
strandnära byggnation, vi har även varit på länsstyrelsen i Kalmar Lillemor Jonzen för att
söka landsbygdsstöd, vi kan konstatera att det är mycket arbete för att söka bidrag, många
separata ansökningar skall göras. TMK har både finansiärer och firmatecknare men
Sparbankens VD Mats Hasselqvist ställer upp med en personlig bankman Anneli Jonsson
Har även sökt hjälp med finansiering på sparbanksstiftelsen och Thomas Björkberger, dock
utan större framgång..
Nyfiket får ”klartecken” på att hyra skolköket i Almvik, dock är glädjen kortvarig då
bostadsbolaget hamnar i konflikt med en markägare i området, nu går lokal letandet vidare.
Västerviks tidningen uppmärksammar Nyfiket genom en artikel för andra gången
April
Kommunens daglig sysselsättning(It Spectra) kommer hit och hjälper Nyfiket med en
säljpärm, Tjejen som skall fotografera är riktigt duktig.
Vi har haft information från Länsförsäkringar om företagsförsäkringar samt information om
revision/redovisning från Matrisen.
Jag har informerat två olika gruppen om socialt företagande på Campus som går en
vägledningskurs.
Jag har hjälpt samtliga grupper med att söka fastighetsägare.
TMK får inte köpa Andersbo som var den tilltänkta fastigheten, Torbjörn får nu börja leta
efter ny fastighet med fiskevatten.
Maj : Första Sociala företaget / ekonomiska föreningen bildas : Bageri och Café Nyfiket
TMK har fått en ny gård med fiskevatten, nya förhandlingar påbörjas
Jag har varit på Miroi (utbildningsföretag) och lämnat information, flera har idéer som de
skulle vilja utveckla, jag lovar att kolla hur de skulle komma igång här på Kvarngatan.
Arbetslaget har beslutat att om någon mer är intresserad av att starta ett socialt företag så skall
de vända sig till respektive handläggare på arbetsförmedlingen.
Vi har i samarbete med raka spåret haft en förmiddag i veckan och läst föreningsteknik, detta
kommer på vid nio tillfällen.
Jag var i Emmaboda på projektledare träff, ett bra sätt att se och kunna förstå andras projekt.
Juni: Har bestått av ett intensivt jagande av lokaler, regler för ventilation för bageriet nyfiket,
vi har även fått överta (till ett lågt pris) diverse köksredaskap.
Maths Andersson Fredén
Projektledare för sociala företag i Västervik