Centrumråd 20120416, E12 (ppt, nytt fönster)

advertisement
RMPG Ögon
Årsrapport 2011
2012-04-16
Ledamöter
 Christer Andersson, vc , Jönköping
 Pär Kanulf, mla, Jönköping
 Leena Tjärnén, vc, Eksjö
 Hans Eriksson, mla, Eksjö
 Susanne Kauppinen-Svensson, vc, Värnamo
 Andrea Seceleanu, mla, Värnamo
 Ingrid Taylor, vc, Kalmar
 Tomasz Marczuk, vc, Västervik
 Eva Gottvall, vc, Norrköping
 Gunnita Augustsson, Kalmar, sekr
 Sven Jarkman, vc, Linköping, ordf
Möten 2011
28/2, 3/3, 7/7
14/4, 3/3, 5/7
12/9, 3/3, 6/7
16/11, 3/3, 5/7
Utvecklingstendenser
Åldersrelaterad maculadegeneration
Diabetes
Ventromboser
Katarakt
Kornea
Glaukom
Nyckeltal/Tillgänglighet
Katarakt
Glaukom
Diabeteslaser
Diabetesvitrektomi
Näthinneavlossning
Åldersrelaterad maculadegeneration
Maculakirurgi
Syncentralremiss
Kataraktoperation
12
Antal katop/1000 inv
10
8
Jönköping
6
Kalmar
Östergötland
4
2
0
2009
2010
År
2011
Visus före och efter kataraktoperation
100
Andel med körkortssynskärpa (%)
90
80
70
Eksjö
60
Värnamo
50
Västervik
Norrköping
40
Linköping
30
20
10
0
2010 före op
2010 efter op
2011 före op
År
2011 efter op
Kataraktkomplikation
4
3,5
3
Procent
2,5
2010
2
2011
1,5
1
0,5
0
Jönköping
Eksjö
Värnamo
Kalmar
Klinik
Västervik
Norrköping
Linköping
Glaukomsynfält
Antal synfält/pat/år
2,5
2
Värnamo
1,5
Kalmar
Norrköping
1
Linköping
0,5
0
2009
2010
År
2011
Diabeteslaser
5
4,5
4
Antal/1000 inv
3,5
3
2009
2010
2,5
2011
2
1,5
1
0,5
0
Jönköping
Eksjö
Värnamo
Kalmar
Klinik
Västervik
Norrköping
Linköping
Anti VEGF-behandling - nya patienter
Antal nya pat/100.000 inv
70
60
50
40
2010
30
2011
20
10
0
Jönköping
Kalmar
Västervik
Landsting/klinik
Norrköping
Linköping
Macula operation
25
Antal op/100.000 inv
20
15
2009
2010
2011
10
5
0
Jönköping
Västervik
Landsting/klinik
Östergötland
Remiss Syncentral
300
Antal remisser/år/100.000 inv
250
200
2009
2010
150
2011
100
50
0
Jönköping
Kalmar
Västervik
Landsting/klinik
Norrköping
Linköping
Syncentral remiss AMD
140
Antal remisser/år/100.000 inv
120
100
80
2009
2010
60
2011
40
20
0
Jönköping
Kalmar
Västervik
Landsting/klinik
Norrköping
Linköping
Nationella rekommendationer/
Vårdprogram
AMD – konsensusdokument 2009
Glaukom – nationellt vårdprogram 2011
Katarakt – nationellt indikationsarbete
Samordnande investeringar
Inga gemensamma investeringar
Samverkan kring inköp av
ögonbottenkameror
Vårdbehov 2012
Kornea: Korneatransplantation Jönköping
Glaskroppskirurgi: Kalmar
Cross-link: Jönköping, Linköping
AMD: fortsatt expansion på alla kliniker
Diabetes:anti-VEGF vid maculaödem
Ventrombos: anti-VEGF vid maculaödem
Download