Chalmers Tekniska Högskola

advertisement
Chalmers Tekniska Högskola
Dugga 2 för DAI1 och EI1, LMA 212, 20151012, 13.00-15.00
Lärare Reimond Emanuelsson, tel 772 5888
Ge fullständig lösning på uppgift 5 och 6.
1. Beräkna determinanten

1
A= 0
0
av matriserna A , A · B och A + B , där



a b c
2 3
5 6  och B =  0 d e  .
0 7
0 0 f
1.5 p
2. Hur ändras en determinants värde av radoperationen
a) multiplikation av en rad som sedan adderas till en annan rad (R1)?
b) radbyte (R2)?
c) multiplikation av en rad med ett tal ̸= 0 (R3)?
1.5 p
3. Vilka likheter nedan gäller för alla vektorer a , b och c i R3 ? 2 poäng om
alla svar är riktiga och 1 poäng för exakt ett fel.
(a)
(b)
(c)
a × b ) = 0 (a
a × b ) · c = a · (bb × c )
a · b = b · a a · (a
(d)
(e)
(f)
a |2
a ×a = 0
a · a = |a
a × (bb + c ) = a × b + a × c
2.0 p
4. Givet två vektorer a = (x1 , y1 , z1 ) och b = (x2 , y2 , z2 ).
(a) Uttryck skalärprodukten a · b i komponenterna ovan.
(b) Uttryck vektorprodukten a × b i komponenterna ovan.


a = (1, 0, 0)
3
5. Följande vektorer i R är givna. b = (0, 1, 0) .


c = (0, 0, 1)
1.0 p
2.0 p
a) Beräkna trippel skalär produkten (the scalar triple product)
a · (bb × c ).
1.5 p
b) Beräkna a × (bb × c ).
1.5 p
A−1 )?
6. (a) För matrisen A gäller att det A = 1/2. Vad är det(A
(b) Visa att om matrisen A inverterbar, så är det A ̸= 0.


a1,1 a1,2 a1,3 a1,4
 a2,1 a2,2 a2,3 a2,4 

(c) Givet matrisen A = 
 a3,1 a3,2 a3,3 a3,4 . En term i dess dea4,1 a4,2 a4,3 a4,4
terminant är
(−1)inv (2,4,3,1) a1,2 a2,4 a3,3 a4,1 .
Bestäm1 (−1)inv (2,4,3,1) .
1 "inv"
betyder antal inversioner.
1.0 p
2.0 p
2.0 p
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards