Årsrapport 2013 Målvärden och resultat för Obstetrik (pdf, nytt fönster)

advertisement
Målvärden och resultat för Obstetrik
Målvärden och resultat för Gynekologi
Andel prolapser utförda som dagkirurgi
Eksjö Jönköping Kalmar
45
53
44
2011
2012
2013
49
54
57
58
53
49
Linköping Motala
85
87
81
79
82
96
Norrköping Värnamo Västervik
63
22
17
61
52
34
57
52
36
Målvärde > 70 %
Patientnytta, mycket nöjd + nöjd 12 månader efter alla operationer
Eksjö Jönköping Kalmar Linköping Motala Norrköping Värnamo Västervik
2010
2011
2012
83
86
81
87
84
80
85
82
88
78
85
80
82
86
81
85
83
82
87
85
84
83
84
84
Målvärde > 90 %
Postoperativ infektion (t o m 8 v) alla operationer
Eksjö Jönköping Kalmar Linköping Motala Norrköping Värnamo Västervik
7,7
8,7
7,0
8,4
9,8
8,3
11,2
10,0
2011
9,1
6,8
8,1
8,0
9,5
7,5
7,6
7,5
2012
9,9
9,8
9,6
10,5
3,5
7,1
7,1
5,9
2013
Målvärde < 5 %
Andel medicinska aborter före vecka 12
Eksjö Jönköping Kalmar Linköping Motala Norrköping Värnamo Västervik
2009
2010
2011
2012
2013
Målvärde > 90 %
80
88
96
96
99
84
84
94
97
96
87
97
99
97
99
82
86
89
94
93
84
84
88
79
79
89
95
96
97
94
97
96
98
85
80
87
95
96
Målvärden och resultat för Fostermedicin
Medelvärde
Målvärde = 0 dagars avvikelse i medelvärde
2009
2010
2011
2012
2013
Eksjö
2,0
1,9
2,1
1,9
1,4
Jönköping
1,1
1,4
0,8
0,2
1,1
Kalmar
0,9
1,5
1,4
1,4
1,7
Linköping
1,9
2,1
1,6
2,1
1,9
Norrköping
2,2
2,5
2,1
1,9
1,7
Västervik Värnamo
1,8
1,0
1,8
1,3
1,9
1,6
1,3
1,0
2,1
1,1
Jönköping
7,7
7,8
7,7
8,1
7,7
Kalmar
7,8
7,9
7,9
8,0
7,8
Linköping
7,7
7,7
7,9
7,4
7,7
Norrköping
8,0
7,5
7,7
7,6
7,9
Västervik Värnamo
7,7
7,8
7,9
7,9
8,1
7,8
8,2
7,8
7,5
7,5
Jönköping
6,9
6,3
6,8
7,1
6,9
Kalmar
5,5
6,5
6,1
6,4
7,3
Linköping
8,3
7,5
8,1
8,1
7,5
Norrköping
8,2
7,4
7,9
7,1
6,6
Västervik Värnamo
9,3
5,5
7,2
6,1
6,0
7,6
6,7
6,1
6,5
6,4
Standardavvikelse
Målvärde ≤ 8,5 dagar
2009
2010
2011
2012
2013
Eksjö
7,6
8,0
7,7
7,4
7,6
Överburenhetsfrekvens
2009
2010
2011
2012
2013
Eksjö
7,1
9,4
7,4
8,9
6,8
Antal gravida som gjort KUB
2009
2010
2011
2012
2013
Eksjö
625
696
776
699
791
Jönköping
738
1243
1314
1399
1264
Kalmar
0
0
0
935
844
Linköping
2195
2056
1815
1742
1754
Motala
320
530
505
779
399
Norrköping Västervik Värnamo
1491
0
320
1513
0
529
1450
0
529
1333
622
534
1258
660
580
Antal amniocenteser
2009
2010
2011
2012
2013
Eksjö
21
29
28
28
24
Jönköping
53
41
42
40
41
Kalmar Linköping Norrköping
50
154
76
49
148
71
41
160
76
24
108
57
47
71
72
Värnamo
38
47
32
40
27
Download