Höglandets psykiatrivecka

advertisement
Höglandets Psykiatrivecka 2016
Höglandets psykiatrivecka
Några av de områden som berörs under Psykiatriveckan:
14 november – 18 november 2016





Vi alla behövs!
Förståelse och stöd
Hjälp, självhjälp & egenvård
Erfarenheter från personer som
återhämtat sig, och som nu kan berätta sin historia
Brukarinflytande och delaktighet
Många intressanta föreläsare, bland annat:
Arkan Assaad – prisad föreläsare och författare med erfarenheter från andra
kulturer.
Ann-Christine Ruuth – prisad föreläsare som är präst och transperson som talar
om vikten att få vara sig själv.
Magnus Carlsson – inspiratör som får oss att ställa oss frågan: Hur bra kan jag
må?
Paulina Bengtsson – Hjärnkollsambassadör och vanlig tjej som berättar sin
historia om självskadebeteende.
Alf B Svensson – prisad föreläsare och vår guide till lycka!
Ingvar Karlsson – en av landets största experter inom äldrepsykiatri.
Utställningen Livets
resa
Sjukhuskorridoren, Höglandssjukhuset Eksjö
– alster av elever på högstadieskolor i Eksjö
Vid frågor om Psykiatriveckan
Kontakta Annica Lindström, telnr: 0381-35 647
mail: [email protected]
Livets resa
Anmälan görs via hemsidan
http://plus.rjl.se/psykiatriveckan
Om du inte har möjlighet att anmäla dig via hemsidan är du välkommen att
kontakta oss så hjälper vi dig med anmälan.
Psykiatriska kliniken på Höglandet i samarbete med Höglandets kommuner, patient- och
brukarorganisationer, IFS - Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser,
studieförbundet Sensus, samt Höglandets samordningsförbund.
Aulan Höglandssjukhuset Eksjö

ONSDAG 16 NOVEMBER
Kl. 17:15-19:00
Autism hos barn och unga
Dagens program har ett vuxenspår och ett barn- och
ungdomsspår
Anders Hermansson, Helen Kindvall
Kl. 08:30-12:00
MÅNDAG 14 NOVEMBER
TORSDAG 17 NOVEMBER
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ADHD och
Aspergers syndrom – orsak, konsekvens och
behandling.
Sandra Mulaomerovic
VUXEN
Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
Kl. 13:00-16:00
Kl. 08:30-10:00
Vägen tillbaka
Kl. 08:30-12:00
Omhändertagande vid kris och katastrof ur olika
perspektiv
OBS! Föreläsningen ges i Eksjö Gymnasiums aula.
Kärlek, svek, försoning, och rätten att få välja sitt
liv
Arkan Asaad
Johan och Helena Thuresson
Morgan Miledahl, Birgitta Svalbring med gäst
Kl. 10:30-12:30
Depression
Kl. 12:45-14:45
Livets resa med våld och andra svåra händelser.
Vad är våld? Behandling av våldsutövare.
Sandra Mulaomerovic
Kl. 16:30-18:30
OBS! Föreläsningen ges i Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
Självskadebeteende från behandlarperspektiv samt
egen historia – vad vet vi idag?
Inger Myrlander, Ingela Mörberg, Paulina Bengtsson

Kl. 13:30-15:30
Psykisk ohälsa – ett hinder för ett gott liv som
äldre
RFSL Ungdom
BARN OCH UNGA
Kl. 18:00-20:00
Egen historia om att leva som präst och
transperson, och vikten att få vara sig själv.
Holavedsgymnasiets aula Tranås
Kl. 10:00-12:00
Psykoser och neurovetenskaplig psykiatri
Christoffer Rahm
Kl. 15:00-16:30
Könsutredning och transformering
Ingvar Karlsson
TISDAG 15 NOVEMBER
Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
Kjell Nordén
Kl. 08:30-10:00
Psykisk ohälsa bland högstadie- och
gymnasieelever
Suicid och suicidalitet som problemområde
Oana Precup
Kl. 13:00-14:30
Kl. 10:30-12:00
Stigma
Per Thorell
Barn i asylprocess
Kristina Gustafsson, Anna Jonsson
Ann-Christine Ruuth


FREDAG 18 NOVEMBER
Missionskyrkan Nässjö
Kl. 08:45-12:00
Hur bra kan jag må?
Magnus Carlsson
Kl. 15:00-16:30
Återhämtning från psykisk ohälsa
Ylva Ås, Mia Nordlund, Malin Forslund
Kl. 16:45-19:00
Lycklig – hur blir man det?
Alf B Svensson

Kl. 13:00-14:00
”Känsloskolan”
Karin Elardt
Kl. 14:00-17:00
ADHD hos barn och unga
Inger Myrlander, Helen Kindvall
Ta chansen och följ med på en inspirerande resa i
personlig utveckling!
Besök hemsidan för mer information och anmälan:
http://plus.rjl.se/psykiatriveckan
Varmt välkommen!
Download