Var med och spara på
vårt fina vatten!
Tips och information till dig som
är invånare i Eksjö kommun
om att spara på vattnet
Begränsningar av vattenanvändningen införs i Eksjö kommun
Från och med torsdagen den 1 december 2016 gäller förbud att
använda kommunalt vattnen till andra ändamål än dricks-, hygien-,
och processvatten.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi tar ofta vår tillgång på bra dricksvatten
för given i Sverige. De ovanligt låga nederbördsmängderna de senaste två åren,
i kombination med den varma och torra våren och sommaren, har lett till
mycket låga nivåer i kommunens vattentäkter som förändrat situationen för vår
vattentillgång på oväntat kort tid.
Den senaste tidens nederbörd i form av snö och regn har endast marginellt
påverkat vattennivån i de kommunala vattentäkterna. Som läget är nu behöver
vi nästan två års normal nederbörd för att komma upp till normal grundvattennivå. Om det inte kommer rikligt med nederbörd under vintern och
våren kommer vi att få en mycket besvärlig vattensituation nästa sommar.
Med anledning av detta införs nu begränsningar för hur det kommunala
vattnet får användas, dels för att minska förbrukningen, och därmed på sikt
säkra tillgången på vatten, och dels för att skapa medvetenhet och ge en tydlig
signal om att vi tillsammans måste spara på vattnet. Detta gäller både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag i Eksjö kommun.
Begränsningarnas innebörd
Begränsningarna innebär att det är förbjudet att använda kommunalt
dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten.
(Processvatten används vid industrier och företag). Det är därmed förbjudet
att använda kommunalt vatten för att till exempel tvätta bilen (gäller ej hos
auktoriserade biltvättar/automattvättar), trädgårdsmöbler, fasader och annat.
Gällande vinteraktiviteter då vattenuttag av kommunalt vatten krävs, till
exempel spolning av isbanor, kan särskilt tillstånd medges av Eksjö Energi efter
prövning i varje enskilt fall. Under sommarhalvåret är bland annat bevattning
av gräsmattor, blommor i trädgårdar och uppfyllning av pooler förbjudet.
Förbudet gäller tills vidare.
Var sparsam med vattnet!
Vi uppmanar samtliga hushåll i kommunen att vara återhållsamma med
vattenanvändningen och försöka minska förbrukningen på de sätt som är
möjliga. Det du gör har betydelse. Om alla gör små förändringar i vardagen
kan vi tillsammans hjälpas åt att hushålla med det livsviktiga vattnet.
Bli vattensmart!
En genomsnittlig person förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn. Den
största delen går åt till personlig hygien och toalettspolning och endast en liten
del till dryck och mat. Varenda droppe räknas!
Du kan bidra till att minska vattenförbrukningen genom att:
•
Duscha kortare tid med snålspolande munstycke och stänga av vattnet vid
intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing
på upp till 70 liter.
•
Stänga av vattenkranen under tandborstningen. Om du stänger av kranen
under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.
•
Undvika att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
•
Inte diska under rinnande vatten. Använd diskpropp eller en balja istället.
Diskar du under rinnande vatten i 10 minuter går det åt 120 liter vatten.
•
Fylla disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i
onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kortprogram. En
diskmaskin drar cirka tio liter vatten per disk och en tvättmaskin behöver
cirka 50 liter vatten för en tvätt.
•
Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för att
få vattnet kallt. 12 liter vatten sparar du om du låter bli att spola en minut
för att få kallt vatten.
•
Samla regnvatten i tunnor för att vattna både trädgården och växter
inomhus.
•
Inte fylla pool, badtunnor eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn.
•
Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en läckande
toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det
ut 15 000 liter vatten per år. 5 liter vatten per minut sparar du genom att
byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.
•
Diskutera hur ni kan använda vattnet smart på arbetsplatsen.
Tack för att du är med och
sparar på vattnet!
Vill du veta mer?
Eksjö Energi · telefon: 0381-19 20 00 · e-post: [email protected] · www.eksjoenergi.se