Höglandets Psykiatrivecka 2012

advertisement
Höglandets psykiatrivecka 2012
Höglandets
Psykiatrivecka 2012
12-16 november
www.lj.se/psykiatriveckan
(Anmälan till föreläsningar, samt mer information)
Attitydförändring - gör skillnad!
Föreläsningar, utställning, filmvisning, med
mera.
Medverkande i arrangemangen är psykiatriska
kliniken och kommunpsykiatrin från höglandets
kommuner, patient- och anhörigorganisationer
samt Sensus.
OBS! Anmälan - se sista sidan.
Många intressanta föreläsare, bl.a.
Gudrun Schyman författare, föreläsare,
mamma, kvinna, f.d. mångårig partiledare
Bernard Taylor delar med sig en del av 47 års
erfarenhet från psykiatri och socialtjänst
Annelie Jäderholm berättar sin egen historia
Några av de områden som berörs under
psykiatriveckan
Vi alla behövs!
Förståelse - för ett värdigt liv!
Stöd i samhället!
Hur man tar hand om sig själv när man
inte mår psykiskt väl.
Erfarenheter från personer som
återhämtat sig och som idag bidrar till att
hjälpa andra med psykiska eller
psykosociala problem.
Förebyggande insatser för barn och
ungdomar
Brukarinflytande och delaktighet
Utställningen Skaparglädje
i sjukhuskorridoren, Eksjö
– alster från medverkande i socialpsykiatrin
i Vetlanda kommun
Filmvisning i Höglandsjukhusets aula
Mån-tors kl. 08.45 samt kl. 12.00
Animerade kortfilmer av elever på Eksjö
gymnasiums estetiska program
Bättre vård – mindre tvång
Under året har vårdgivare i Jönköpings län
medverkat i genombrottsprojektet ”Bättre vård –
mindre tvång”, och några av Psykiatriveckans
föreläsningar är inspirationsföreläsningar i denna
anda.
Måndag 12 november
Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
Kl. 08.45-09.00
Inledning av Psykiatriveckan 2012
Bo-Kenneth Knutsson, verksamhetschef
Sandra Mulaomerovic, överläkare
Kl. 09.00-12.00
Demens – vad är det och hur gör vi?
Lennart Eriksson, överläkare
Kl. 13.00-13.45
En väg till optimal kommunikation i
vårdkedjan
Bo-Gunnar Josefsson, sjuksköterska
Kl. 14.00-15.00
Äldre och psykofarmaka
Sandra Mulaomerovic, överläkare
Aulan Brinellgymnasiet Nässjö
Kl. 13.00-16.00
ADHD hos barn och ungdomar
Karin Elardt, leg psykolog
Helen Kindvall, kurator
Tisdag 13 november
Torsdag 15 november
Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
Kl. 09.00-12.00
Dynamisk konflikthantering
– en icke-konfrontativ metod med fokus på empati och
samförstånd. Det handlar om att ta kontroll över sina
reaktioner i en situation som kan präglas av hot, våld och
stress.
Bernard Taylor, 47 års erfarenhet inom psykiatri och
socialtjänst
Kl. 13.00-15.00
Patientsäkerhet – en kulturfråga?
Kl. 09.00-12.00
Kris och livslust för barn och ungdomar
Sven Kindvall, psykolog, Helen Kindvall, kurator, Inger
Myrlander, sjuksköterska.
Kl. 13.00-15.30
Ta vara på det Friska, Trots psykisk
sjukdom!
Arja Philipsson hälsoutvecklare Gävleborgs Landsting
Jon Ahlberg, chefläkare Patientförsäkringen LÖF
Anmälan till föreläsningar
Anmälan görs via
Psykiatriveckans hemsida senast
tisdag 6 november 2012
Först till kvarn gäller.
Om Du inte har möjlighet att anmäla Dig
via hemsidan är Du välkommen att
kontakta oss så hjälper vi dig med
anmälan.
Onsdag 14 november
Aulan Höglandssjukhuset Eksjö
Kl. 08.30-10.00
Hjälpmedel för struktur och påminnelser
Mårten Ärlig, hjälpmedelskonsulent
Kl. 10.15-12.00
Studenter med funktionsnedsättningar med
fokus på Asperger Syndrom - möjligheter och
begränsningar i högre utbildning
Ulfsparresalen, Gula Villan,
Höglandssjukhuset Eksjö
Kl. 09.00-12.00 samt 13.00-16.00
Egen historia
Annelie Jäderholm, brukarprofessionell föreläsare, berättar
om sin tolvåriga psykossjukdom, om självstigma och
offerroll samt bemötandet av henne inom svensk
slutenvård
Sandra Mulaomerovic, överläkare
Kl. 15.15-16.15
IT-spåret
– Ett projekt på campus i12 som vänder sig till ungdomar
på Höglandet som har Aspberger och ett IT-intresse
Lisbeth Wennerholm, Bitte Dietz och Sandra
Mulaomerovic
Attitydförändring - gör skillnad!
Samma föreläsning går två gånger under dagen.
Ann Simmeborn Fleischer Ph D-student
Kl. 13.00-15.00
Aspergers syndrom
Vid frågor om psykiatriveckan kontakta
Emily Bjerker 0381-356 62
Britt Jönsson 0381-108 40 eller 0768-682542
Fredag 16 november
Missionskyrkan, Nässjö
Kl. 10.00-12.00
Sprit, makt, kön
Gudrun Schyman
Kl. 12.00-12.15
Avslutning av Psykiatriveckan 2012
Psykiatriska kliniken, Höglandets sjukvårdsområde
i samarbete med Höglandets kommuner ,
brukarorganisationer samt Sensus.
Download