Tips och information om att spara vatten

advertisement
Var med och spara på
vårt fina vatten!
Tips och information till boende och verksamma
i Eksjö kommun om att spara på vattnet
Maj 2017
Begränsningar av vattenanvändningen i Eksjö tätort
Den 1 december 2016 infördes ett förbud gällande att använda kommunalt
vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten. Från och med den 18 april 2017 gäller dessa begränsningar av vattenanvändningen endast i Eksjö tätort. Begränsningarna gäller tillsvidare.
I Eksjö tätort kommer dricksvattnet
från en grundvattentäkt på Ränneslätt. Denna vattentillgång förstärks
med råvatten som pumpas från sjön
Norra Vixen. Anledningen till
att begränsningarna av vattenanvändningen har införts, är att
vattennivåerna i dessa vattentäkter
ligger långt under det normala för
årstiden. Detta på grund av att de
två senaste årens nederbördsmängder
har varit ovanligt låga och att grundvattennivåerna då inte har fått möjlighet att återhämta sig. Nederbörd
som väntas under april–september
tas till största delen upp av växtligheten och når inte grundvattnet.
Ju längre österut man kommer i
kommunen, desto högre är dock
grundvattennivån. Det är mot
bakgrund av detta som begränsningarna från och med den 18 april
2017 endast gäller i Eksjö tätort.
Långsiktig lösning
Eksjö kommun och Eksjö Energi AB har under lång tid arbetat med både kort- och
långsiktiga lösningar för att trygga vattenförsörjningen i Eksjö kommuns tätorter.
Vattenskyddsområdena för respektive vattentäkt är föremål för revidering, vilket i stora
drag innebär en omfattande översyn i samverkan med bland annat länsstyrelsen. Detta
görs i syfte att säkerställa vattenåtkomsten, samt den goda kvalité på vattnet som vi har
i kommunen. Arbetet med att på sikt hitta en ny vattentäkt har också påbörjats.
Begränsningarna av vattenanvändningen ska ses som ett komplement till detta arbete.
2
Begränsningarnas innebörd
Begränsningarna innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till
andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla
som har kommunalt vatten i Eksjö tätort, både privatpersoner, föreningar, offentliga
organisationer och företag. Processvatten används bland annat inom industrier, men
det är endast tillåtet att använda den mängd vatten som oundgängligen behövs för
tekniska processer. I övrigt gäller begränsningarna i sin helhet, (se sammanställning
nedan), även för offentliga organisationer och företag. Offentliga organisationer och
företag uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.
I Eksjö tätort är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:
• Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller dylikt med vattenslang eller vattenspridare. Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Vårt gemen samma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället.
• Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.
• Fylla upp pooler oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
• Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
• Tvätta bilen. Vi rekommenderar att man i första hand vänder sig till en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.
För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter
i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer.
Kontakta gärna Eksjö Energi för att ställa frågor kring begränsningarnas innebörd och
hur du/ni kan använda vattnet smartare.
Vad händer om man inte följer förbuden?
Problemet gäller oss alla – det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet.
Ingen kommer att kontrollera att begränsningarna av vattenanvändningen följs, vi
måste istället ha förståelse för varför de har införts. Om du märker att någon inte följer
förbuden, om du har möjlighet, prata gärna med honom eller henne. Det kan vara så
att personen inte känner till dem eller har tillgång till egen brunn.
Var sparsam med vattnet!
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Med eventuella klimatförändringar och högre
medeltemperaturer kan vi komma att behöva lära oss att hushålla med vattnet. Även
om begränsningarna nu endast gäller i Eksjö tätort uppmanar vi därför samtliga
hushåll i kommunen, även dem med egen brunn, att försöka minska förbrukningen
på de sätt som är möjliga under alla årstider. Det du gör har betydelse.
3
Bli vattensmart!
En genomsnittlig person förbrukar ungefär 140 liter vatten per dygn. Den största
delen går åt till personlig hygien och toalettspolning och endast en liten del till dryck
och mat. Bidra till att minska vattenförbrukningen genom att följa nedanstående
vattensparartips. Varenda droppe räknas!
4
#1
Stäng av vattenkranen under tandborstningen. Om du stänger av
kranen under tre minuter sparas närmare 36 liter vatten.
#2
Diska inte under rinnande vatten. Använd diskpropp eller disk- och
sköljbalja istället. Diskar du under rinnande vatten i 10 minuter går
det åt 120 liter vatten.
#3
Fyll disk- och tvättmaskinerna innan de körs. Skölj inte av porslinet i
onödan innan det ställs i diskmaskinen och använd gärna kort- eller
eco-program. En diskmaskin drar cirka 10 liter vatten per disk och en
tvättmaskin behöver cirka 50 liter vatten för en tvätt.
#4
Undvik att bada i badkar. Ett badkar rymmer omkring 200 liter
vatten. Duscha istället, men duscha inte lika ofta och kortare tid med
snålspolande munstycke. Stäng av vattnet vid intvålning. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter.
5
6
#5
Laga läckande toaletter och droppande kranar. På ett år kan en
läckande toalett dra upp till 400 000 liter vatten. Ur en droppande
vattenkran kan det rinna ut upp till 15 000 liter vatten per år. 5 liter
vatten per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.
#6
Samla regnvatten i tunnor för att vattna både i trädgården och växter
inomhus. Vattentunnor finns att köpa hos bland annat järn- och
trädgårdshandlare. Du kan också samla upp vatten i baljor när du
duschar och använda det till bevattning. De små mängderna av tvål
och schampo skadar inte växterna.
#7
Fyll inte upp pooler oavsett modell och storlek, badtunnor eller
spa-bad. Besök istället våra badsjöar.
#8
Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola ur kranen en stund för
att få vattnet kallt. 12 liter vatten sparar du om du låter bli att spola
en minut för att få kallt vatten.
Har du fler tips på hur man kan minska sin vattenförbrukning?
Kontakta gärna Eksjö Energi eller dela med dig av dina bästa tips
i sociala medier med hjälp av #Eksjöspararvatten
7
Tack för att du är med och
sparar på vattnet!
Vill du veta mer?
Eksjö Energi · telefon: 0381-19 20 00 · e-post: [email protected] · www.eksjoenergi.se
Download