Frågor ström, spänning, effekt, energi

advertisement
Frågor ström, spänning, effekt, energi
1- Vad menas med elektrisk laddning? Fysik direkt sidan 166,167
2- Hur blir man skyddad av blixten om man sitter i en bil? Fysik direkt sidan
167
3- Vad menar man med elektrisk ström? Fysik direkt sidan 168
4- Vad är en sluten krets? Fysik direkt sidan 168
5- Stämmer det att strömmen rör sig från minuspol till pluspol (batteri)?
Fysik direkt sidan 168
6- Hur mäter man strömstyrkan? Fysik direkt sidan 169
7- Vad är skillnaden mellan strömstyrkan och spänning? Fysik direkt sidan 169
8- Förklara vad resistans innebär? Fysik direkt sidan 169
9- Ge exempel på olika elektriska ledare.
10Ge exempel på olika isolatorer.
11Vilken enhet används för resistans? Fysik direkt sidan 170
12Rita de olika symbolerna som man använder när man ritar ett
kopplingsschema. Fysik direkt sidan 170
13Vad är skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling? Fysik
direkt sidan 171
14Vad menar man med kortslutning? Fysik direkt sidan 171
15I vilka enheter har elektrisk effekt och elektrisk energi? Fysik direkt
sidan 175
16Vilken lampa lyser starkare? En lampa som är 40w eller en lampa
som är 60 w. Fysik direkt sidan 175
17Hur bildas en induktionsström? Fysik direkt sidan 176
18Hur fungerar en generator? Fysik direkt sidan 166
19Vad är skillnaden mellan likström och växelström? Fysik direkt sidan 177
20Varför är det bra att ha transformatorer i alla datorer? Fysik direkt sidan 177
21Förklara hur jordad ledning fungerar? Fysik direkt sidan 178
Download