Artikelregister Skolhälsan 2015

Artikelregister Skolhälsan 2015
Titel
Författare
Nummer
Sida
ADHD
Lasse Andersson
2
14
Adhd och autimspektrumtillstånd:
Medicinering eller inte?
Sven Böllte
2
11
Alla barn får gratis glasögon
Källa: Majblomman
2
20
Alternativ kommunikation
Källa: SPSM
4
13
Att arbeta som skolsköterska inom
särskolan
Vija Bjelvenfeldt
4
7
Barnallergiforum 2014
Elisabet Lithammer
1
21
Barn har ont i ryggen
Iben Axén
1
22
Barn och läkemedel
Källa: Läkemedelsverket
4
20
Besök i Almedalen
Charlotte Friberg, Christina Stenhammar
3
31
Besök på skola och sjukhus i Moskva
Veronika Demmer Selstam
3
20
Det outsagda-mellan barn och föräldrar
Monica Klasén McGrath
3
26
Det viktiga allergiarbetet
Eva-Lena Birnbaum
2
18
En värld av möjligheter
Annika Hansson
4
18
Energidrycker – en fara för hälsan?
Marie Clasgård
3
10
Ett rökfritt Sverige
Källa: Tobaksfakta.se
4
20
Folkhälsomyndigheten får samordnade
ansvaret för smittskydd
Källa: Folkhälsomyndigheten
3
12
FN:s barnrättskommitté har lämnat
synpunkter på Sverige
Källa: Barnombudsmannen
2
20
HBTQ-diplomerad elevhälsa
Ann-Sofie Arvidsson
3
12
Indienresa med Lerums gymnasium
Helén Almquist
2
22
Kongress 2015
Elisabet Lithammer, Susann Magnusson
3
14
Kosttillskott
Tommy Moberg, Marie Clasgård
4
22
Kunskap om könsstympning kan minska
flickors lidande
Malin Ahrne
2
16
Kvalitetsmått för elevhälsans medicinska
insats (EMI)
Birgitta Iström, Marina Lundquist,
Ingemor Skoglund
4
23
Labanskolan Frisärskola
Annika Hedlin
4
15
Leta efter signaler och våga fråga
Ingrid Weiber
4
12
ME/CFS hos barn och unga
Camilla Gillberg, Michael Villebeck
3
22
Mitt barn har add
Kim Petsén
2
13
Moa blir myndig-ligger världen öppen då?
Bettina Bäck
4
14
Mobbning och kränkningar på nätet
Källa: Statens medieråd
4
21
Mässlingsläget i Europa
Källa: SVT
3
12
Mätta elever mår bättre och lär sig mer
Anna-Karin Quetel, Lena Björck
3
7
Möte med flickor som utsatts för
könsstympning
Johanna Emilsson
2
17
Nationell elevdatabas
Eva Sundbom
3
32
Pappas våld mot mamma
Åsa Källström-Cater
4
16
Polio är fortfarande ett internationellt hot
Källa: Folkhälsomyndigheten
4
20
Psykisk hälsa hos barn i särskolan
Petra Boström
4
10
Rapport från skolläkardagarna
Agnetha Fredin
2
27
Samtidiga symtom på adhd och
depression
Karin Sonnby
2
9
Samverkan kring barn och unga
Källa: Socialstyrelsen
2
20
School nurses international
Elisabet Lithammer
3
27
Sex mot ersättning
Socialstyrelsen
3
11
Sjukgymnast i skolans värld
Viktoria Kolm, Karina Karlsson
1
14
Självmordstankar?
Div exempel på info och telefonnummer
4
23
Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14
Källa: Folkhälsomyndigheten
1
27
Skolsköterska med elitidrottande
bakgrund
Anna Marberg
1
9
Styrketräning för unga
Michail Tonkonogi
1
11
Stöd till personer med adhd
Källa: Socialstyrelsen
1
27
Stödjande systerskap online
Tjejzonen
3
17
Sömnstörningar hos barn
Pernilla Garmy
1
28
Stressade elever i skolan?
Källa Ung Livsstil
3
9
Stressade unga riskerar hjärtsjukdom
Källa: Örebro Universitet
3
21
Tillsyn av elevhälsans medicinska och
hälsofrämjande roll
Källa: IVO
3
23
Trans-ver-sal stipendiat 2015
Kerstin Sjögren-Larsson
3
16
Två rapporter om självskadebeteende
Källa: SBU
4
17
Tvångssyndrom/OCD
Susanne Bejerot
2
7
Ungdomar ser på sig själva som problem
Källa: Linköpings Universitet
4
22
Ungdomars identitetsutveckling
och idrottande
Therese Skoog , Per Skoog, Metin Özdemir
1
12
Upprop om ojämna villkor inom
elevhälsan
Källa: SVT
2
19
Vanliga skador
Daniel Öhlin, Eva Deurloo
1
5
Varför gör vi syn-och hörselkartläggningar
i grundsärskolan
Yvonne Höglund, Gun-Marie Strid
4
11
Varför hjälper motion vid depression
Högskolan Halmstad
3
17
2
28
Verksamhetsberättelse 2014
Vänner och idrott positivt för mobbade
Ylva Bjereld
1
24
Årets ledningsdagar
Elisabet Lithammer
4
19
Årets modell
Källa: MyNewsdesk
4
9
Ökat antal elever i grundsärskolan
Källa: Skolverket
4
9