Avgifter och taxor från 20150101
Socialförvaltningen
Dessa avgifter och taxor gäller i Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Gagnef och
Hedemora kommun från den 1 januari 2015.
TYP AV TILLSTÅND
AVGIFT
Stadigvarande serveringstillstånd
Ny ansökan till allmänheten eller slutet sällskap
Ändrat serveringstillstånd
12 000 kr
5 000 kr
Tillfälligt serveringstillstånd, maximalt 12 gånger/år
Till allmänheten, för innehavare med ett stadigvarande
serveringstillstånd*, serveringstillfälle 1.
4 000 kr
För ytterligare serveringstillfälle
1 000 kr/tillfälle
Till allmänheten, för innehavare utan ett stadigvarande
serveringstillstånd*, serveringstillfälle 1.
8 000 kr/tillfälle
För ytterligare serveringstillfälle.
1 000 kr/tillfälle
Till slutet sällskap
500 kr/tillfälle
Tillfälligt serveringstillstånd under tidsperiod,
maximalt 2 månader
Till allmänheten, för innehavare med ett stadigvarande
serveringstillstånd*
6 000 kr
Till allmänheten, för innehavare utan ett stadigvarande
serveringstillstånd*
8 000 kr
Kunskapsprov
För stadigvarande serveringstillstånd samt tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten
2 000 kr/styck
För tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap,
pausservering och provsmakning av alkoholdrycker
1 000 kr/styck
Pausservering
Stadigvarande serveringstillstånd
Tillfälligt serveringstillstånd
6 000 kr
500 kr
Avgifter och taxor från 20150101
Socialförvaltningen
Ägar- eller bolagsförändringar
Betydande förändring i bolag, bolagsform eller byte
av hela personkretsen. Anmälan om ändrade
ägarförhållanden. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar
mer än 50%.
12 000 kr
Mindre förändring i bolag. Anmälan om ändrade
ägarförhållanden. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar
mindre än 50%
4 000 kr
Provsmakning
Tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe
Tillstånd för provsmakning vid arrangemang,
serveringstillfälle 1
För ytterligare serveringstillfälle
4 000 kr
2 000 kr
1 000 kr/tillfälle
Gemensamt serveringsutrymme
Serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme
för flera innehavare med ett stadigvarande
serveringstillstånd
3 000 kr/
tillståndshavare
Anmälan**
Kryddning av snaps
Anmälan om serveringslokal vid catering
Provsmakning
Kostnadsfritt
Allmänt
Påminnelseavgift – restaurangrapport
2 000 kr
Extrabesök med anledning av
administrativa åtgärder
2 000 kr
* Inom den gemensamma nämndens verksamhetsområde
** förutsätter innehav av ett stadigvarande tillstånd
Avgifter och taxor från 20150101
Socialförvaltningen
ÅRLIG OMSÄTTNINGSTAXA, ALKOHOLDRYCKER
Intervaller
0
- 100.000
100.001 - 250.000
250.001 - 500.000
500.001 - 1.000.000
1.000.001 - 2.000.000
2.000.001 - 3.000.000
3.000.001 - 5.000.000
5.000.001 - 7.000.000
7.000.000 - 10.000.000
Över 10.000 001
Avgift tkr
0
2
7
10
13
16
19
23
26
30
Tillkommer 1000 kronor i fast avgift för de näringsidkare med omsättning under 250 000
kronor
Tillkommer 2000 kronor i fast avgift för de näringsidkare med omsättning över 250 000
kronor
GEMENSAM TAXA TOBAK, FOLKÖL OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Gemensam taxa: Avgiften/år
Tobak
1 500 kr
Folköl
1 500 kr
Kontrollavgift
Receptfria
läkemedel
1 500 kr
I ovanstående är alla besöksavgifterna inkluderade
3 produkter 3 500 kr
Den gemensamma Nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ges rätten att, i
enskilda fall, göra rimlighetsbaserade förändringar av fastställd taxa.