Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

advertisement
EKERÖ KOMMUN
Nummer 14:1
1
Kommunal författningssamling
Utg: Maj 2010
Ers: Jan 1996
________________________________________________________________________________
Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen,
tobakslagen samt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Ansökningsavgifter serveringstillstånd, kr
Nyansökningar samt ägarskiften
Bolagsändringar
Utvidgade stadigvarande serveringstillstånd
– yta, serveringstid
Utökade serveringstillstånd vid enstaka tillfällen
– yta, serveringstid
Tillfälliga serveringstillstånd till allmänhet
Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap
9 000
6 000
4 500
1 000
5 000
1 000
Årliga tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd kr/år
Serveringställen med servering till allmänhet
Serveringsställen som endast har rätt till
servering till slutna sällskap
5 000
1 500
Årlig avgift för tillsyn för försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel
Detaljhandel med enbart öl
Detaljhandel med enbart tobak
Detaljhandel med enbart nikotinläkemedel
Detaljhandel med två eller tre av varugrupper
öl, tobaksvaror och nikotinläkemedel
_________
Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27 § 37
Dnr KS10/48-706
Ersätter tidigare avgifter:
Dnr 95/KS0163-100
_________
1 100 kr
1 100 kr
1 100 kr
1 600 kr
Download