Svensk Filmdatabas
Stall-Erik och snapphanarna
Produktionsuppgifter:
Regi
Manus
Producent
Foto
Musik
Klippning
Ljudtekniker
Rollista:
Anders Olofsson
Marie Göranzon
Sven-Bertil Taube
Kjell Bergqvist
Hans Lindgren
Inger Nilsson
Roger Pontare
Magnus Härenstam
Göran Stangertz
Jan Malmsjö
Marika Lagercrantz
Allan Svensson
Samuel Fröler
Peter Harryson
Suzanne Reuter
Niels Dybeck
Kent Andersson
Bengt Bauler
Bert-Åke Varg
Stefan Sauk
Johannes Brost
Lars Brandeby
Sven Wollter
Peter Haber
Margreth Weivers
Bertil Norström
Olof Thunberg
Rolf Skoglund
Petra Mede
Emy Storm
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Anders Olofsson
Rolf Hamark
Johanna Enochsson
Anders Olofsson
Rolf Hamark
Stall-Erik
soldatänka i Gunnarp
Casparus Due, snapphaneledare
Trued, snapphane
Rasmus Bock, vargjägare
Lisbeth Larsson, lösdriverska
vägvisaren Pridbjörn
en bonde
Göingehövding
lösdrivaren Jon
Svensk Filmdatabas
Göte Fyhring
Anders Nyström
Björn Granath
Lars Lind
Anita Wall
Kim Lantz
Anders Linder
Barbro "Babben" Larsson
Kristina Törnqvist
Eva Rydberg
Willie Andréason
Janne "Loffe" Carlsson
Roland Hedlund
Sten Ljunggren
Lotta Engberg
Rickard Olsson
Björn Gustafson
Ingvar Andersson
Karin Ekström
Tomas von Brömssen
Pierre Lindstedt
Stig Grybe
Jan-Ove "Jojje" Jönsson
Siw Carlsson
Evert Lindkvist
Ingvar Hirdwall
Sven-Åke Gustavsson
Göran Engman
Inga Ålenius
Inga Landgré
Fredrik Ohlsson
Siw Malmkvist
Jan Bylund
Bo G. Andersson
Cecilia Ljung
Lena Söderblom
Michaela Jolin
Sanna Persson Halapi
Gustav Levin
Ulrica Bengtsson
Olle Björling
Fillie Lyckow
Per Ragnar
Helen Sjöholm
Hans Mosesson
Ingvar Oldsberg
Sissela Kyle
stråtrövare
överbefälhavare
bondkvinna
snapphane
bonde
skogsluffare
häxa
bonde
bonde
bonde
lösdrivare
bondkvinna
skogsluffare
skräddare Måns
Simon Böse
Lillemats
en bondkvinna
en bondkvinna
en bonde
en bondhustru
Flackarps-Nils
Truls Andersson
en bondkvinna
en bondkvinna
en bondkvinna
en bondkvinna
Rutger von Aschenberg, berättarröst
en bondkvinna
en bonde
bondkvinnan Silla
bonde
Skjortelflickan
Sten Persson, kronofogde
Gårdman Åke
Anna, ryttarhustru
Svensk Filmdatabas
Helge Skoog
Ann-Marie Rauer
Maria Lundqvist
Camilla Kvartoft
Gunilla Poppe
Mårten i Saxtorp
Ila, skogsväsen
Snul-Ida
bondkvinna, Nilla
Kittla