Ladda ner - Bygdeband

advertisement
Hagby n:o 10, Rebbegården
I gamla tider ett helt kronohemman. Löst till skatte av länsman Joen Olsson Rebb år
1709 för 100 daler silvermynt.
Gården ägdes 1732 av Olof och Anders, som i skatt årligen betalade 35 Rdr 11 öre.
Båtsmanhåll n:o 136 Dahlgren av andra båtsmanskompaniet i Södra Möre, men också
delar av underhållet till n:o 150 Holjer och 129 Ljungström.
Ägdes 1751 av Olof, Olof och Nils.
” 1771 av Olof och Inge Jonsson.
” 1801 av Nils Olofsson, Pehr Olofsson och Olof Olofsson. Kallas då för
Rebbagården.
1815 finns här bonden Jonas Persson f. 1785 med hustru Gertrud Jonasdotter f. 1791.
Här finns då också fadern, inhyses Peter Olsson, f. 1750, som kan anses avse
ovanstående Pehr Olofsson.
Här finns då också bonden Olof Olsson f. 1773 o.h.h. Maja Andersdotter, f. 1786. Kan
vara Olof Olsson ovan.
1827 flyttar Jonas Persson m. familj. Här finns några år en bonde vid namn Anders
Jonsson. Sedan uppenbarar sig en ny bonde vid namn Jonas Persson f. 1783 o.h.h.
Lena Nilsdotter. De kom att få 7 söner. Jonas dör 1834.
Här finns också bonden Olof Nilsson, f. 1797, ”och dess hustru” Stina Cajsa
Olofsdotter, f. 1804. (Martin Petersons farfars far).
1838 finns här tre bönder, Olof Andersson äger 2/5, Olaus Olsson 4/15 och Olof
Nilsson 1/3.
Olof Andersson, f. 1796, kom hit fr. Voxtorp 1834. Hustrun heter Brita Svensdotter, f.
1796 i Hagby.
Olaus Olsson, f. 1813 o h.h. Maria Josephsdotter, f. 1812. De hade 3 söner och 3 döttrar.
Olaus Olsson dör 1846, 33 år g.l.
Åldermannen Olof Nilsson, f. 1797 o.h.h.Stina Cajsa Olsdotter, f. 1804. De har 4 söner
och 2 döttrar.
1852 är förhållandet detsamma. Nu anges att:
Olof Nilsson äger 1/3, den södra gården,
Olof Andersson äger 2/5, den mittersta gården
Olaus Olssons änka äger 4/15, den norra gården.
Olof Andersson och Olof Nilsson köper samma år änkans gård. De fördelar köpet så, att
de i fortsättningen äger hälften vardera av Rebbegårdens marker. Änkan och hennes
barn flyttar till Idehult 1854.
Vid Laga skiftet 1853 bestäms att Olof Nilssons gård skall flytta ut till ny plats vid
riksvägen upp emot Norra Hagby gräns, dagens n:o 10. Olof Anderssons gård blir kvar
på Rebbegården.
Rebbegården.
Olof Andersson son Olaus Olsson, f. 1832, gifter sig 1861 med Cecilia Olsdotter från
Söderåkra och tar över gården. Detta varar bara två år, på hösten 1863 flyttar den unga
familjen till Söderåkra.
Ny bonde här är Håkan Aug. Svensson, 1863-1887. Håkan Aug. är f. i Arby 1834. Han
är gift med Helena Olsdotter, f. 1836, dotter till gamle ägare Olaus Andersson. Han
driver gården genom 1860-70-och –80-talen till sin död 1887. Hustrun och två döttrar
dör även de närmaste åren. Sönerna till Amerika.
Alfred Petersson, 1887- . Alfred Petersson var född på n:o 3 i Norra Hagby 1861.
Berättelser säger, att hans far Peter Petersson ägde Stensgårds gård, nysutflyttad från sitt
gamla läge i byn. Vid brunnsgrävning på den nya gårdstomten inträffade ett ras och
Peter Petersson omkom – samma år som Alfred föddes. Farfadern hade hetat Peter
Håkansson och var på sin tid bonde i N. Hagby.
Alfred Petersson gifte sig 1891 med Maria Mathilda Andersdotter, f. 1867 i Mortorp.
De fick barnen:
Carl Hjalmar
1893
Johan Carlo
1895
Per Arvid Konstantin
1897
BP
Anna Beata
1899
Gunnar
Hade Rebbegården
Martin
Hade Jonséngården, sen Glasholm, sen
Östergötland.
Gunnar och Britta Petersson
Lars och Mona Nilsson
N:o 10.
Åldermannen Olof Nilsson flyttar efter skiftet 1853 ut sin gård till nuv. n:r 10. Han
och frun Stina Cajsa har fyra söner och två döttrar. Döttrarna blir kvar hemma hos
föräldrarna, en av dem, Maria, anges svagsynt, nästa blind. Sönerna beger sig ut i
världen. En av dem, Karl Olsson, är bonde här 1862-66, men tar då ut prästbetyg för
utrikes vistelse. 1869 vet man att han befinner sig i Nordamerika.
Gården säljes till Johan Svensson på nr 14.
Sven Peter Johansson.1884 har Johan Svensson sålt gården till sin äldste son Sven
Peter Johansson, f. 1859. Denne gifter sig 1884 med Anna Kristina Johansdotter, f. i
Hagby 1860.
De får barnen:
Johan Arvid
1885
Hade senare gården
Per Gunnar Waldemar
1890
I Amerika
Ragnar Ferdinand
1893
Robacken
Anny Ingeborg
1895
g.m. Ernst Danielsson, Yxneberga
Erik Harald
1898
Bonde i Ölvingstorp
Arvid Johansson blev näste gårdsägare. Han gifte sig med Lilly Sjögren från Hagby
gård.
Bl.a. fick de sonen Arvid (Awe).
Awe Arvidsson.
Lennart Arvidsson.
Ålebo 2009 11 05
Lars Larsson
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards