Vetenskapsfilosofi
En traditionell indelning av vetenskap som ofta
används på universitet och högskoler är följande:
Naturvetenskap (Exempelvis: Fysik, kemi och
biologi).
Samhällsvetenskap (Statsvetenskap, sociologi och
ekonomi).
Humanistiska vetenskaper (Historia, filosofi, språk
och litteratur).
Vetenskapsfilosofi
Finns det några allmänna och gemensamma metoder för
alla vetenskaper?
Man kan säga att man systematiskt och med speciella
metoder samlar in och ordnar kunskap.
Man ställer upp hypoteser. I Naturvetenskapen använder
man sig ofta av experiment.
Exempel på enkla hypoteser: Magnecyl hjälper mot
huvudvärk. En skattesänkning stimulerar
privatkonsumtionen, trängselskatt minskar biltrafiken i
centrum.
Vetenskapsfilosofi
En allmän definition av vetenskap ser ut så här:
Vetenskap innebär att man systematiskt och med speciella
metoder samlar in och ordnar kunskap.
Det kan vara observationer och experiment som kan kontrolleras
av flera och som man systematiserar utifrån olika induktiva
metoder.
- En vetenskaplig teori måste vara formulerad så tydligt att den
kan prövas, bevisas och motbevisas.
- En vetenskaplig teori bör också stämma överens med andra
saker som man redan vet. En teori inom fysiken bör stämma
överens med exempelvis teorin om gravitation. Samtidigt får
inte gamla teorier styra nya observationer och antagande helt.
Att testa hypoteser
• Om inte batteriet fungerar (Hypotes) startar
inte bilen (Förutsägelse).
• Bilen startar inte. (Sann förutsägelse).
• Batteriet fungerar inte som det ska (Hypotes).
• Se exempel i läroboken s. 220-224.