Systemsjukdomar hos mödrar till nyfödda barn

RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2016-07-18
28095
1 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-07-20
2018-07-20
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus
Systemsjukdomar hos mödrar till nyfödda barn
Sammanfattning
Riktlinjen som främst vänder sig till läkare och sjuksköterskor på
neonatalavdelningen, SÄS, beskriver handläggning av nyfödda barn till
mödrar med systemsjukdomarna SLE, Sjögrens syndrom, Myastenia gravis
etc.
Bakgrund
Barn till mödrar med systemsjukdom med förhöjda värden av antikroppar
mot ENA (extraherbara nukleera antigen), (SS-A, SS-B, Sm, RNP, Scl-70,
Jo-1) har en ökad risk att utveckla neonatal lupus med kardiell fibros, AVblock, leverpåverkan, trombocytopeni och hudpåverkan.
Förutsättningar
Nyfödda barn till mödrar enligt ovan läggs in på neonatalavdelning för
observation. Barnläkare ansvarar för utredningen av barnet.
Genomförande
Omhändertagande vid inläggning på neonatalavdelning
När barnet lagts in på neonatalavdelning:



Koppla upp barnet till Philips-övervakningen. Kontrollera puls,
respiration, blodtryck och saturation kontinuerligt tills fullständigt
normalt EKG är taget.
Kontroll av fullständigt EKG så snart som möjligt. EKG-apparat finns att
låna på barnmottagningen.
Blodprovskontroll med avseende på ANA-utredning och antikroppar mot
ENA, blodstatus (Hb, EVF, LPK, TPK) samt leverstatus (ASAT, ALAT).
Vid patologiskt EKG



Opåverkade barn kräver ingen omedelbar åtgärd.
Påverkade barn ges inotropt stöd (inf. dopamin, dobutamin) och diuretika
(inj furosemid (Furix)) vid behov.
Vid AV-block av något slag, kontakt med barnkardiolog för diskussion.
Akut behandling utifrån klinisk bild.
Dokumentbenämning
Systemsjukdomar hos mödrar till nyfödda barn
RIKTLINJE
Fastställandedatum
Barium-id
Sida
2016-07-18
28095
2 (2)
Klinik/Enhet/Verksamhet/Process
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Utgåva
Medicinsk beredningsgrupp SÄS
2016-07-20
2018-07-20
1
Fastställarens funktion
Gäller inom
Chefläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus

Enda behandlingen mot AV-block III är pacemaker. Vid AV-block III
skickas barnen till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS)
för vidare bedömning och behandling.
Vid normalt EKG


Mår barnet bra utan kliniska tecken kan det skrivas ut till mamma på BB
efter några dygns observation. Därefter sedvanlig uppföljning via BVC.
Återbesök med EKG vid sex månaders ålder. Om normalt EKG, ingen
ytterligare uppföljning. Antikropparna mot ENA hos barnet ska då ha
sjunkit (moderns överförda antikroppar).
Dokumentinformation
För innehållet svarar
Jiri Kofron, överläkare, barn- och ungdomsklinik, SÄS, Borås
Maria Arvung, barnmorska, neonatalavdelning, SÄS, Borås
Remissinstanser
Verksamhetschefer, SÄS
Fastställt av
Jerker Isacson, chefläkare, SÄS
Nyckelord
SLE, Sjögrens syndrom, Myastenia gravis, mödrar, mor, nyfödd,
systemsjukdomar, AV-block, neonatal, lupus
Referensförteckning
1. Hornberger LK, Al Rajaa N. Spectrum of cardiac involvement in neonatal lupus. Scand J Immunol. 2010;72(3):189-97. doi: 10.1111/j.13653083.2010.02437.x
2. Tanriverdi S1, Ulger Z2, Siyah Bilgin B1, Kultursay N1, Yalaz M1, Atay
Y3, Koroglu OATreatment of Congenital Complete Atrioventricular
Heart Block With Permanent Epicardial Pacemaker in Neonatal Lupus.
Iran Red Crescent Med J. 2015 Sep 1;17(9):e16200. doi:
10.5812/ircmj.16200. eCollection 2015.
3. Shahnaz Aktar Chaudhry MD, Biruthvie Vignarajah, Gideon Koren MD.
Myasthenia gravis during pregnancy. Can Fam Physician. 2012 Dec;
58(12): 1346-1349.
4. Rennie J M, Roberton N R C, 1999, Textbook of Neonatology, 187-188,
375, 709-710, 895, 1096
Dokumentbenämning
Systemsjukdomar hos mödrar till nyfödda barn