torsdag 16 februari 2017 - Norrköpings Symfoniorkester

TORSDAG 16 FEBRUARI 2017
kl 19.00 DE GEERHALLEN NORRKÖPING
Introduktion kl 18.30 med Elias Svanberg
WEBER Oberon, uvertyr
NERUDA Konsert för Corno da Caccia
LINDBERG Akbank Bunka
PETTERSSON Symfoni nr 5
Norrköpings Symfoniorkester
Dirigent Christian Lindberg
Solist Pacho Flores trumpet
Konsertmästare Emily Nebel
Välkommen till Norrköpings Symfoniorkester! Checka gärna in, ta bilder i
foajé och konsertsal och berätta att du är här! Innan konserten börjar ber
vi dig dock stänga av telefon och kamera, eftersom ljuset från skärmar
stör både publik och artister. Under konsert är fotografering och ljudupptagning ej tillåten. I applådtacket går det bra att ta bilder igen.
Hoppas du får en riktigt fin konsertupplevelse med oss!
Christian Lindberg
Christian Lindberg föddes 1958 i Danderyds församling, och visade tidigt musikalisk begåvning.
Han började spela trombon först som sjuttonåring, men gjorde då så snabba framsteg att han
redan efter två år anställdes i Kungliga Hovkapellet. Efter att ha studerat vidare kom han att bli
världens första professionella trombonsolist på heltid. Hans repertoar omfattar praktiskt taget
alla verk skrivna för trombon (och åtskilliga andra verk som han själv arrangerat för trombon).
Han hade tidigt ett nära samarbete med tonsättaren Jan Sandström, vilket bland annat resulterat i
tre trombonkonserter. Först av dessa kom Motorcykelkonserten, som Lindberg uruppförde 1989
och som blev något av en signatur som rönt stora framgångar över hela världen. Åtskilliga tonsättare har skrivit stycken direkt med tanke på Lindberg och han har uruppfört flera hundra verk.
I början av 2000-talet började Lindberg även själv komponera och han hör nu till landets
mest produktiva tonsättare. Många verk har han skrivit för sin egen trombon, men han har även
skrivit åtskillig musik för andra solister. Hans musik spelas flitigt runt om i världen. Dessutom är
han även en mycket framgångsrik dirigent. Han var chefdirigent för Nordiska Kammarorkestern
i Sundsvall 2004–2010 och har haft samma roll hos Stockholms Läns Blåsarsymfoniker sedan
2005. Han är också konstnärlig rådgivare och chefdirigent för Arctic Philharmonic Orchestra i
Nordnorge sedan den grundades 2009.
Lindberg har som dirigent visat stort intresse för Allan Petterssons musik. Tillsammans med
Norrköpings Symfoniorkester gör han under åren 2011−2019 inspelningar av de flesta av
Petterssons symfonier, och han har tidigare spelat in tonsättarens konserter för stråkorkester
med Nordiska Kammarorkestern.
Pacho Flores
Pacho Flores är tränad i den fantastiska Il Sistema som tar hand om musikaliska barn i Venezuela,
och vars artister idag får stora framgångar världen över. Få instrumentalister har tilldelats så
många och så prestigeladdade priser som Pacho Flores. Han fick första pris i Maurice André International Contest, världens mest uppmärksammade tävling för trumpetare, uppkallad efter den
världsberömde artisten. Han fick också första pris i Philip Jones International Contest och första
pris i Cittá di Porcia International Contest.
Han behärskar såväl klassiska som populära stilar till fulländning, och lägger därtill sin egen
gripande känsla för energi och skönhet. Han har spelat tillsammans med Kievs filharmoniska orkester, Camerata St Petersburg, Orchestre de la Garde Républicaine, den japanska NHK-orkestern,
Tokyos symfoniorkester och Osakafilharmonikerna samt Arctic Philharmonic Orchestra, för att nu
bara nämna ett fåtal. Men han är inte bara en firad solist som deltagit i åtskilliga turnéer över hela
världen, han har också varit förstetrumpetare i Simón Bolívar Symphony Orchestra i Venezuela,
i Saito Kinen Orchestra i Japan och i Miamis symfoniorkester, och då spelat under dirigenter som
Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giuseppe Sinopoli, Rafael Frübeck de Burgos,
Eduardo Marturet och Gustavo Dudamel.
Pacho Flores grundade Latinamerikanska Trumpetakademin i Venezuela, där en lovande
generation av unga talanger fostras. Han är dessutom mycket mån om att framföra nyskriven
repertoar och han stöder unga tonsättare genom att beställa och uruppföra deras nya verk.
Tillsammans med Arctic Philharmonic Orchestra och Christian Lindberg turnerade han med
Akbank Bunka, en konsert för trumpet och orkester, och kom därmed för första gången att spela i
Festspielhaus i Salzburg och Musikverein i Wien. Pacho Flores har också spelat in flera cd, och är
exklusiv artist på Deutsche Grammophon.
Fotografering och bandupptagning ej tillåten
CARL MARIA von WEBER (1786–1826)
Oberon, uvertyr (9’)
Carl Maria von Weber brukar betraktas som länken mellan Beethoven och
Wagner, och som den romantiska operans skapare. Han genomsyrade gärna
sina operor med naturmystik och tyska folksagor, inte sällan berikad med en
färgrik orkesterdräkt. Hans främsta operor är Friskytten – som revolutionerade operakonsten – Euryanthe och Oberon. Den sistnämnda beställdes av
Covent Garden i London, och uruppfördes där med stor framgång 1826.
Då var tonsättaren dessvärre redan allvarligt sjuk, och han avled i London
dagen innan han planerat att resa hem till Tyskland, och bara två veckor
efter hans sista framträdande som dirigent på operan. Konstnärligt var han
helt obruten.
I denna opera möter vi till att börja med älvakungen Oberon ensam, för
enligt älvan Puck har han tillfälligt lämnat älvadrottningen Titania, eftersom
de grälat … Liksom i Shakespeares En midsommarnattsdröm, där vi hittar
samma rollfigurer, är slutet och därmed allting, gott. Uvertyren har en lätthet
och vital friskhet som kan påminna om det bästa ur Mendelssohns musik till
just En midsommarnattsdröm, och Weber har lyckats fånga samma sagostämning i sitt feeri och sina smittande tonfall.
Fotografering och bandupptagning ej tillåten
JOHANN BAPTIST NERUDA (1707–1780)
Konsert för Corno da Caccia Ess-dur (16’)
Allegro
Largo
Vivace
Man vet inte säkert när Johann Neruda föddes, men det bör ha varit cirka
1707, födelseorten var i alla fall Rosice i östra Böhmen. Han utbildades i Prag
och spelade violin i olika teaterorkestrar innan han blev medlem i arvfurstens kapell i Dresden och medverkade där under 30 år. Det var en orkester
som var känd i hela Europa för sin höga kvalitet. Neruda skrev också en
mängd musik: en opera, 18 symfonier, 14 solokonserter, triosonater och
mycket annat. En av hans solokonserter skrevs för cor de chasse (eller Corno
da Caccia, jakthorn), en föregångare till valthornet, men trängre och med
sprödare, skarpare och mer silvrig klang. Den påminner mer om en trumpet
än om ett horn, och man använde trumpetmunstycke, varför det idag känns
naturligt att spela denna musik på just trumpet.
Konserten är typisk för 1700-talet, och genomsyrad av såväl rokoko som
klassicism. Första satsen är utåtriktad och här demonstreras instrumentets
hela briljans – men samtidigt finns här ett mer lågmält tema som fångar
känslosamheten.
I andra satsen spelar solisten en rikt ornamenterad melodi och skuggor
som omges av delikata mellanspel, vilka påminner om de färgduttar rokokomålarna gömde sina linjer i. Trumpeten är inte bara hovets instrument, utan
även (på den tiden ofta olagligt) lämpat att stämma upp till dans. Dansmelodin i finalen är lysande varierad, men bymusiken är hela tiden närvarande,
som ett nostalgiskt minne från barndomens Böhmen.
CHRISTIAN LINDBERG (f.1958)
Akbank Bunka (15’)
Akolebank
Japabunka
Turkjazz
Christian Lindberg har själv författat en programtext om sin konsert för
trumpet och kammarorkester Akbank Bunka, fullbordad 2004:
”Det var i september 2003, som Ole Edvard Antonsen, som just medverkat i
uruppförandet av min dubbelkonsert Behac Munroh, frågade mig om jag ville
skriva ett femton minuter långt verk för honom och Scottish Chamber Orchestra. Vi lyssnade till några av hans inspelningar – några underbart barnsliga
sånger skrivna till hans son – och jag blev förtjust över skönheten i hans spel
i dessa verk. Inledningen till mitt verk kunde inte ha skrivits om jag inte hört
Fotografering och bandupptagning ej tillåten
detta först. Därefter influerades arbetet på mitt verk av än det ena än det andra. Mitt i arbetet med den snabba delen av första satsen kontaktades jag av
en turkisk orkester beträffande en konsert, medan jag arbetade på den andra
satsen planerade jag en japansk turné med min nya orkester, Nordiska Kammarorkestern; och när jag påbörjade den tredje fick jag ett samtal från Ole
som berättade att han var i New York och spelade orientalisk jazz. Dessa små
händelser hade en märklig påverkan på själva stycket, även om jag knappast
var medveten om det då …
Titeln är en kombination av turkiska och japanska. Akbank är namnet på
en turkisk bank och bunka betyder ”kultur” på japanska --- Jag hoppas att ni
ska ha lika roligt att lyssna på musiken, som jag hade när jag skrev den!”
ALLAN PETTERSSON (1911–1980)
Symfoni nr 5 (42’)
När Allan Petterssons femte symfoni uruppfördes av Sveriges Radios Symfoniorkester ledd av Stig Westerberg under en radiosänd konsert den 8 november 1963 var han ännu en tämligen okänd och oförstådd tonsättare.
Visserligen hade under arbetet med symfonin (1960–62) hans stora stråkkomposition Mesto getts ut på skiva, och fjärde symfonin hade uruppförts
– men det skulle dröja till hans sjunde symfoni innan man allmänt förstod
hans storhet.
Femte symfonin kan sägas vara starten till den mogne Pettersson. Det är en
mångbottnad musik som lyfter sig över de tidigare symfonierna. Stämningen
är över lag mer tonal, mer intensiv och sammanhängande. Tonförrådet är
koncentrerat till ett grundmotiv om fyra kromatiska toner, vilka utvecklas på
ett sätt som gör att man kan misstänka att tolvtonsprofeten Arnold Schönbergs elev Alban Berg fått bidra med inspiration. Men tro för all del inte att
Pettersson brydde sig om vad andra komponerat, han följde helt sin egen
väg. Han hade nu hittat hem, och symfonierna nr 6–9 i tät följd, skulle bli
höjdpunkten i hans skapande. Det var också vid den här tiden Pettersson så
kraftigt drabbades av sjukdomar att han inte längre själv förmådde renskriva
sina partitur. Femte symfonin var det sista verk han kunde renskriva själv,
såväl partitur som stämmor.
Femte symfonin är, liksom de flesta andra symfonierna av Pettersson,
stöpt i en enda cirka 40 minuter lång sats. Men om man så vill kan man upptäcka tre stora block, som i en yttre form kan ha sin grund i sonatformen.
Den börjar med en exposé, fortsätter med en utveckling och avslutas med en
konklusion – allt i en stor skala.
Fotografering och bandupptagning ej tillåten
Text: Stig Jacobsson
Violin 1
1:e konsertmästare Henrik Jon Petersen,
Vakant
Alt. konsertmästare Mikael Wenhov
2:e konsertmästare Paul Waltman
Carina Beckett, Matts Eriksson,
Josep Esteve, Sarah Dodd Falkebring,
Lars Hedborg, Magnus Ivarson,
Ingrid Olsson, Tanja Orraryd, Nina Söderberg,
Johanna Tafvelin, Anders Törnqvist,
Kristina Lindholm Vahllöf
Violin 2
Ruth Anderberg*, Fredrik Anderberg**,
Håkan Jonsäll**, Lars Andersson,
Boel Bengtsson, Karin Engström,
Anne Holmer, Åsa Holm, Jin Hägerström,
Richard Michelin, Sonja Vrieze,
Rocio Vilaplana (vik), 1 vakans
Cello
Solocellist Niklaas Veltman
Viola
Lennart Falkebring*, Gunnar Enbom**
Crista Kende Bergendahl**, Nanako Akai,
Karin Svanberg Ancker,
Erika Gabrielsson Backlund, Björn Carlén,
Thomas Hall, Pernilla Rönnlund,
Markku Sorri, Vakant
Kontrabas
Björn Malmqvist*, Jan Duda**,
Anna-Cecilia Bergman**,
Emma Josefsson Bjørnevik (tjl),
Johan Strindberg (vik), Daniel R Thomas,
Roine Uddfeldt, Fabian Dahlkvist (vik)
Vakant*, Fredrik Lindström**
Sofia Petersen**, Bo-Göran Christians,
Torstein Dalene, Agneta Fredljung,
Leif Vahllöf, Ingrid Åkerblom
* Stämledare ** Alt. stämledare Tuttimusiker är angivna i alfabetisk ordning.
Flöjt
Teodor Tirlea* (tjl), Annica de Val**,
Helena Granberg (vik)
Oboe
Pelin Lius*, Thomas Bodin**,
Hanna Edqvist (vik)
Klarinett
Johnny Jannesson*, Lars Paulsson**,
Bo Pettersson
Fagott
Linus Björnstam*, Eva Pettersson
Veltman**, Per Jonsson Gille
Horn
Lennart Langer*, Anna Ahlenius**,
Jan Lejonclou, Lars Thapper,
Elisabeth Åkervall
Trumpet
Elias Svanberg*, Filip Draglund**,
Stefan Mattsson
Trombon
Eric Svensson*, Christoph Schnaithmann**
Bastrombon
Johan Wiklund**
Tuba
Ole Christian Grønning*
Pukor
Lars Gärd* (tjl), Anders Dahlstedt**
Slagverk
Martin Orraryd*, Petter Svensson**,
Adam Dennis (vik)
Harpa
Delphine Constantin Reznik*
* Stämledare ** Alt. stämledare Tuttimusiker är angivna i alfabetisk ordning.
UNIK FIOLKONSERT
FREDAG 3 MARS
kl 19 Crusellhallen Linköping
Introd. kl 18.30 med Stig Jacobsson
SPORTLOVSORKESTERN
TISDAG 21 FEBRUARI
kl 19 Crusellhallen Linköping
ONSDAG 22 FEBRUARI
kl 19 De Geerhallen Norrköping
Sportlovsorkestern 2017
Dirigent Emil Eliasson
​ å sportlovet samlas musicerande
P
ungdomar från hela länet och bildar
Sportlovsorkestern i De Geerhallen.
SON-musiker coachar ungdomarna
och ett hårt repetitionsarbete resulterar
i en härlig konsert!
Vi rekommenderar konserten från
cirka 6 år, men du känner ditt eget
barn bäst själv.
Konsertlängd cirka 1 timme.
ÖPPEN REPETITION av
fredags- & lördagskonserterna
ONSDAG 1 MARS
kl 11.30—ca 12.30
De Geerhallen Fri entré!
Kodály, Maier-Röntgen, Dvořák
LÖRDAG 4 MARS
kl 15 De Geerhallen Norrköping
Introd. kl 14.30 med Stig Jacobsson
KODÁLY Danser från Galánta
MAIER-RÖNTGEN Violinkonsert
DVOŘÁK Symfoni nr 8
Dirigent Antony Hermus
Solist Claudia Bonfiglioli violin
Norrköpings Symfoniorkesters tidigare
konsertmästare på kärt återbesök!
Konsertlängd cirka 2 timmar inkl paus.
LYRISKT OCH EPISKT
ONSDAG 8 MARS
kl 19 Crusellhallen Linköping*
TORSDAG 9 MARS
kl 19 De Geerhallen Norrköping*
* Introd. kl 18.30 med Lennart Falkebring
LÖRDAG 11 MARS
kl 15 Konserthuset Västerås
SCHUBERT Rosamunde, uvertyr
RENIÉ Konsert för harpa och
orkester
SJOSTAKOVITJ Symfoni nr 10
Dirigent Jesko Sirvend
Solist Delphine Constantin Reznik harpa
Norrköpings Symfoniorkesters sponsorer 2016–2017
SILVERPARTNERS:
Advokatfirman Glimstedt | Amec Foster Wheeler | Almroth Industrifastigheter AB |
Best Western Hotel Princess | Kurt och Brita Ehlert | Ernst & Young AB | Gunnar Gunnarsson
Fastighets AB | Holmen Paper AB | HSB | Hyresbostäder | Mattssons Fastighetsutveckling AB |
Ringarums Busstrafik AB | Swedbank | Tage Rejmes Bil AB | Tommy Holm Revisionsbyrå AB
Fonder: Fond of Music, donation från Marianne och Lennart Lindqvist |
Siw Ericsdotters stiftelse, donation | Gärd och Lars Janvid, donation
SON samarbetar med Vi-skogen
Utöver en blomma, som tack till våra artisters medverkan, planterar SON
fem träd i Vi-skogen som en gåva till vår gemensamma jord.
Verksamhetschef/konstnärlig ledare: Karin Veres. Kommunikationschef/marknadsansvarig: Agneta Lindmark Thomas
www.norrkopingssymfoniorkester.se, [email protected]
KOMPLUS KOMMUNIKATIONSBYRÅ PACHO FLORES foto © JUAN MARTINEZ/MARTINEZSTUDIO.COM CHRISTIAN LINDBERG foto © MATS BÄCKER
GRÖN VIOLIN foto © BRITA NORDHOLM SON, DELPHINE CONSTANTIN REZNIK foto © EVA LINDBLAD/TUSEN OCH EN BILD
Kommande konserter vintern/våren 2017