Malta (1) (1).pptx - KFUM Central Basket

Idro%sskador Stukad fot •  Vanligaste idro.sskadan •  Minskning de senaste åren •  Orsaker •  75 %-­‐ upprepad skada I akutskedet •  Kompression, linda minst 20 min •  Högläge •  Kyl. Endast i smärtlindrande syBe •  Kort kur Naproxen/Diklofenak •  VikIgaste är rehab •  Använd kryckor så kort Id som möjligt Rehab • 
• 
• 
• 
• 
Akuta omhändertagandet – vikIgt Rehabprogram i 12 veckor Tejp eller fotledsskydd Rörlighet! Balanspla.a, tåhävningar, tyngdöverföringar, olika typer av hopp (inre stabilitet) Air cast ortos Fotprogram-­‐ a. arbeta förebyggande •  Stukade fö.er kan förebyggas effekIvt Balansövningar, tåhävningar, rörelseträning •  Idro.sspecifikt: roteringar, foIsä.ningar, snabba fö.er stege • 
Knäskador Vanligaste enskilda orsaken Ill ofrivilligt avbruten idro.skarriär •  Mjukdelskador •  På lång sikt – ökad risk för artrosutveckling I akutskedet •  h.ps://www.youtube.com/watch?
v=DAzUp_YLVIM •  Samma tänk som vid fotskada •  KraBigt svullet knä, misstänk korsband eller fraktur Allvarliga symptom Smärta/svullnad i mer än 48 Immar Minskad förmåga Ill rörelser av knä och ben Instabilitet Oförmåga a. sä.a hela din vikt på det skadade knä •  Låsningar • 
• 
• 
• 
Korsbandskada •  Främre korsband-­‐ svullnad och instabilitet •  Poppande ljud, direkt smärta, oBa fall Ill marken, direkt svullnad •  Unhappy triad •  2-­‐8 ggr vanligare hos kvinnor Förebyggande arbete •  Bra app -­‐ Knäkontroll •  Börja 10-­‐12 års ålder, låt det bli en självklar del av träningen •  Enbensknäböj, plankan, uiallssteg, hopp och landning Blödande näsor och ögonbryn •  Snyt ut koagler •  Kläm ihop näsvingarna •  Lägg is på vardera sida om näsan inlindad i en näsduk •  Sug på en isbit •  Blödningshämmande vadd •  Uppsök läkare vid kraBigt trauma där man tror a. näsan kan var sned •  Återkommande besvär Ögonbryn-­‐ tryck, glipande jack behöver sys Stukade fingrar •  Ledbandet överbelastas •  Fingret kan få e. förändrat utseende •  Rörelseträning! Generella riskfaktorer för skador •  FelakIg träning •  MoIon utan uppvärmning •  Intensiv moIon i otränat Illstånd, upprepad enformig träning •  Ofullständig rehabilitering och för Idig återgång Ill idro. eBer skada •  MoIon trots infekIon •  FelakIg idro.slig teknik •  Dålig utrustning •  Dåligt träningsunderlag och redskap i samband med träning Diabetes • 
• 
• 
• 
Typ 1 diabetes -­‐ kroppen kan själv inte producera insulin Vanligaste åldern för flickor a. insjukna är 10-­‐12 år, för pojkar 12-­‐14 år Varje år insjuknar 800 barn och ungdomar med diabetes Diabetesskola • 
• 
• 
• 
MoIon medför en ökad känslighet för insulin Säsongsuppehåll Resor Alkohol Diabeteskänning •  Symptom: sve.ning, hjärtklappning blekhet, hunger, sänkt uppmärksamhet, förvirring, svaghet, kramper, koma •  Mät blodsocker, om man inte har Illgång behandla ändå som lågt blodsocker Behandling •  Snabbt socker, druvsockertable.er, 1,5 dl juice eller 3 dl mjölk, upprepa eBer 10 min vid behov. •  Ej fullt vaken, tvinga ej i dryck, sjukhus •  Vid alkoholintag – mat innan sänggående Astma •  InflammaIon i luBrören •  Kan utlösas av olika faktorer •  5-­‐7 % av alla 7-­‐ åringar 8-­‐10 % av alla tonåringar Symptom • 
• 
• 
• 
Pipande väsande andning Tungt a. andas Hosta vid ansträngning Nedsa. ork Akut behandling •  Vid akuta, svåra besvär tar man 2 doser snabbverkande luBrörsvidgande medel. De.a kan upprepas flera gånger med 15-­‐20 minuters mellanrum Ills besvären har minskat •  Om det inte hjälper bör man allId kontakta sjukvården Tack!