PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 13 februari 2015
För omedelbar publicering
Mer information:
Mikael Mölstad, White Guide, 070-727 21 22
Lars Peder Hedberg, White Guide, 070-975 99 10
Line Kjelstrup, Norges sjømatråd, 073-329 25 82
”Merroir” ska utveckla språket
för hur sjömat smakar
Det som växer på land har sin ”terroir”. Nu ska det som växer i havet också få sitt smakbetingade ursprung beskrivet genom begreppet ”merroir”. Det är Norges sjømatråd som genom att introducera begreppet vill skapa en
nytt vokabulär kring hur vi beskriver fiskens smakkaraktär.
När fransmännen för drygt hundra år sedan delade in sitt vinland i olika ursprungsområden, AOC, valde de att utgå från växtplatsernas specifika betingelser. Det
handlade om allt från jordmån till vindkyla. Detta blev en grund för att tala om
druvans terroir – ett begrepp som sedan blivit reglerat vad gäller många andra jordbruksprodukter, i synnerhet grönsaker, i hela Europa. Detta är något som nu Norges
sjømatråd tagit fasta på eftersom sjömat i de flesta avseenden också har en specifik
smak beroende på ursprunget.
– Vi har länge sökt ett sätt att kunna kommunicera tydligare kring fiskens kvalitet
och smak. Fiskens ursprung, vad den har ätit samt var, när och hur den fångas är
faktorer som påverkar just detta. Vår förhoppning är att merroir ger oss ett nytt sätt
att tala om fisk, förklarar Line Kjelstrup, Sverigechef vid Norges sjømatråd.
Tillsammans med White Guide kommer nu Norges sjømatråd att utveckla begreppet merroir – dels genom att tydliggöra vad vi alla har att vinna på att börja tänka
i termer av merroir, dels genom att skapa ett allmänbegripligt språk för att beskriva
särskiljande smaker på sjömat med olika ursprung.
– Norges sjømatråd är en partner i Tala Smak-projektet, som syftar just till att skapa ett nytt smakspråk, baserat på den
senaste sensorikforskningen, som kan tillämpas på alla typer av livsmedel och användas av alla – från producenter, butiker
och kockar till konsumenter och restauranggäster, säger Lars Peder Hedberg, publisher-editor på White Guide och ansvarig
för Tala Smak-projektet.
Merroir som begrepp och tillämpning utvecklas nu och alla nya kunskaper kring detta kommer att presenteras löpande
på den egna webbplatsen merroir.com, som lanseras under våren. Men redan nu presenterar Norges sjømatråd tillsammans
med White Guide det nya restaurang-priset Merroir Award.
– Merroir Award kommer att bli en av våra mest prestigefyllda utmärkelser inom White Guide eftersom det handlar om
både kunskap, handlag och kreativitet inom en råvaruvärld som bara kommer att öka i betydelse, både på restauranger och i
hushållen, säger Mikael Mölstad, manager-editor på White Guide.
Fyra restauranger har nominerats till Merroir Award 2015
för sitt nyskapande arbete med sjömat med merroir som utgångspunkt är:
• Gastrologik, Stockholm
• Hoze, Göteborg
• Jazzköket, Östersund
• Sushi Sho, Stockholm
I nomineringen ingår en studieresa till Norge.
Vinnaren presenteras på White Guide Gala på
Grand Hôtel i Stockholm den 9 mars 2015.
I samarbete med
Forts nästa sida
White Guides AB, Box 5835, 102 48 Stockholm. E-post [email protected] Webbplats whiteguide.se
Detta är merroir
Merroir ([mERwaR] på franska) kommer från ordet ”mer”, som betyder hav. Merroir uttrycker olika
karaktäristiska värden kopplade till hur havet påverkar smaken hos det som lever av och i havet,
såsom fisk och växter. Det finns flera merroir-faktorer som anses påverka smaken:
• i vilket hav fisken/växten har vuxit upp (födelseplats)
• vad den har ätit (föda)
• när på året den fångats/skördats (fångsttillfälle)
• var den har fångats/skördats (fångstplats)
Samarbetet mellan White Guide och Norges Sjømatråd fokuserar på Nordostatlanten: fångstzon 27
och dess cirka 50 underzoner.
Mer information och inspiration om merroir kommer att publiceras på den nya webbsidan merroir.
com, som lanseras i början av mars.
Om Norges sjømatråd
Norges sjømatråd har i uppgift från den norska fiskerinäringen att öka intresset för och kunskapen
om norsk fisk och norska skaldjur i hela världen.
norskfisk.se
Om White Guide
White Guide är sedan elva år Sveriges ledande restaurangguide. White Guide ger också ut en kaféguide, en dansk guide och en nordisk guide, både i tryckta och digitala former. Länkar till alla finns
samlade på portalen whiteguide.com.
whiteguide.com
I samarbete med
White Guides AB, Box 5835, 102 48 Stockholm. E-post [email protected] Webbplats whiteguide.se
WG-org 24