Nordens fiskenationer

advertisement
Nordens fiskenationer
1
5
10
Nordsjön och Nordatlanten tillhör världens bästa fiskevatten. Där den varma Golfströmmen möter kalla strömmar
från norr samlas mycket plankton. Plankton blir mat åt
fiskar som lever där i stora stim. Dessutom är grunda
områden omkring Island och utmed Norges kust bra
fiskeplatser med mycket sill och makrill. Andra bra fiskeområden är Dogger Bank och Fladen mitt i Nordsjön. Det är
grunda områden mitt i havet, och där finns det mycket fisk.
I Norge, Danmark och Island är fisket viktigt och ger
länderna stora inkomster. Sverige är en ganska liten fiskenation. Varje år fångas 300 000 ton fisk av våra fiskare.
Men det är lite om det jämförs med Norges fångster på
2,6 miljoner ton per år.
Grönland
(Danmark)
Kartan visar fiskegränser i havet.
0 – 200 m djupt
Djupare än 200 m
Jan Mayen
(Norge)
Fiskegränser
BARENTS HAV
A
T
L
A
N
T
E
N
Färöarna
(Danmark)
Finnmark
NORSKA
Lofoten
HAVET
NORGE
FINLAND
SVERIGE
Fladen
att
Dogger
Bank
DANMARK
NEDERLÄNDERNA
TYSKLAND
BELGIEN
FRANKRIKE
54 • basnäringar
ESTLAND
eg
Katt
IRLAND
NORDSJÖN
STORBRITANNIEN
N LETTLAND
SJÖ
R
TE
ÖS
RYSSLAND
REYKJAVIK
ISLAND
LITAUEN
RYSSL.
POLEN
0
500 km
Download