Hälsokontroll och hälsosamtal inför årligt läkarbesök

advertisement
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Division Psykiatri
Hälsokontroll och hälsosamtal inför årligt läkarbesök
Innan besöket:


Boka in patienten för hälsokontroll, hälsosamtal och det årliga läkarbesöket. Gärna samma
dag.
Se över lablista och beställ prover som patienten ska gå och ta minst 5 dagar före besöket (se
separat lista över vilka prover som ingår i hälsokontrollen, be om hjälp av läkare eller
sjuksköterska om du inte vet hur man beställer prover). Prover kan tas på lab eller
vårdcentral.
Hälsokontroll
I behandlingsrummet (vid dispensären eller på avdelning) mäts i följande ordning:




Längt och vikt
Utan skor. Dra bort ca 1-2 kg för klädvikt.
Midjemått
Mät mellan nedersta revbenet och höftbenet. Be patienten stå så avspänt som möjligt med
benen lite isär. Be patienten att ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter. Mät
sedan utan att dra åt måttbandet.
Blodtryck
Blodtrycket mäts sittande, använd patientens högra arm. Tänk på att använda rätt storlek;
kraftig arm lika med storlek större blodtrycksmanschett och smal arm storlek mindre – detta
för att undvika felaktiga värden.
EKG
Om patienten tagit prover på vårdcentral kan EKG, längd, vikt, midjemått och blodtryck redan vara
taget, se lablista före besöket.
Hälsosamtal
Använd broschyren ”Frågor om din hälsa”, fyll i den tillsammans med patienten. Lägg till frågor:
Tidigare missbruk av droger/pågående, tablettmissbruk tidigare/pågående? Skriv också i
blodtrycksvärde i broschyren. Frågor om hälsa finns inlagd i journalen.
Efter besöket:

Räkna ut BMI (body mass index)



Skriv in värdena i patientens journal på ordinerade lab.värden/obesvarade remisser
Fyll i journalanteckning ”frågor om hälsa” i öppenvårdsjournal inför årligt läkarbesök.
KVÅ-koder som kan vara användbara är: DV030 Hälsosamtal, AV003 Hälsokontroll, AF023
EKG

Broschyr och EKG-analys ska med på det årliga läkarbesöket, om det inte är bokat på samma
dag då det läggs i den läkares fack som ska träffa patienten.
BMI = Massa(kg)
Längden2
ex:
75kg
1,80 x 1,80
Vårdprogram schizofreni och andra psykossjukdomar, Landstinget Sörmland, 2014
≈ 23
Bilaga 10
Download