STURE BJELKÅKER OCH ULF EKBLAD VÄNTAR
PÅ SIN TUR. GERD JAKOBSON FOTOGRAFERAR.
MÅNGA ÅHÖRARE HADE KOMMIT FÖR ATT
LYSSNA.
URMÖDRARNAS VANDRING.
Sture Bjelkåker.
De sju klanmödrarna
Xenia
Klanmodern Xenia levde för 25,000 år sedan, då
stora delar av Europa täcktes av tundra.
Neanderthalarna hade dött ut, men det fanns
rika byten i form av bland annat mammutar.
Cirka 6% av dagens européer härstammar på
mödernet direkt från Xenia. En del av hennes
ättlingar rörde sig österut, och 1% av dagens
indianer härstammar också direkt från henne.
Velda
För 17,000 år sedan var istiden
fortfarande mycket hård, och
klanmodern Velda levde i norra Spanien.
Hennes direkta matrilinjära ättlingar
utgör 5% av dagens européer. De är
vanligast i västra Europa, men
förekommer också bland dagens samer.
Ursula
Klanmodern Ursula är den äldsta av de
europeiska ”urmödrarna”, och spårar
henne till det som idag är Grekland, för
45,000 år sedan. På hennes tid levde
fortfarande neanderthalare i Europa,
som närmade sig en ny istid. Av de
moderna européerna är 11% direkta
ättlingar till Ursula (på mödernet), men
de är särskilt vanliga i västra
Storbritannien och Skandinavien. Den
cirka 9000 år gamla brittiske ”Cheddar
Man”, som hittats så välbevarad att man
kunnat identifiera hans mtDNA, tillhörde
Ursulas klan. Fascinerande är att man
kring dennes fyndplats hittat flera
direkta ättlingar till honom.
Helena
Helena levde för 20,000 år sedan, när
den senaste istiden var som bistrast.
Stora delar av Nordeuropa täcktes av is,
och människorna hade retirerat till
Pyrenéerna och Alperna. När isen drog
sig tillbaka, följde människorna efter,
och Helenas klan är idag den mest
spridda i Europa. 47% av dagens
européer kan spåra sitt mtDNA till
Helena.
Tara
Sture och Gerd har
DNA från H.
Tara levde ungefär samtidigt som Velda, men spårar henne till italienska
Toscana snarare än Iberiska halvön. Hennes direkta ättlingar utgör mer än 9%
av dagens européer. De är vanligast längs kontinentens södra och västra kust,
och är särskilt talrika i västra Storbritannien och Irland
Katrine
Klanmodern Katrine levde för 15,000 år sedan, i trakterna av det som idag är
Venedig. Man antyder att det var på hennes tid som européerna började
utveckla sin relation till vargen/hunden. 6% av dagens européer tillhör hennes
klan, så även ”ismannen” Ötzi som för cirka 5000 år sedan blev nedfryst i
Alperna.
Jasmine
Till skillnad från de andra klanmödrarna levde Jasmine inte i Europa. Istället spårar
henne till dagens Syrien (men för 10,000 år sedan), och kopplar henne till jordbrukets
uppkomst i den regionen. Tidigare ansåg många forskare att jordbrukare från
Mellanöstern mer eller mindre ersatte Europas fåtaliga stammar av jägare och samlare,
men man kan med den genetiska arkeologin visa att så inte var fallet. Jägarstammarna
övertog jordbruket, och den större delen av våra gener kan spåras till dem. Jasmines
ättlingar utgör cirka 17% av dagens européer. De tog sig till kontinenten på två vägar. En
följde kusten via Italien, Iberiska halvön och brittiska öarna, ända till Skottland. En
annan följde de centraleuropeiska floderna.
Bertil och
Jack funderar
över DNAsträngar.
GERDS DNA PÅ MÖDERNET.
3 GENERATIONER,
PERNILLA F.1845
SANNA F. 1876
INGRID F.1917
Gerd Jakobson
ULF EKBLAD HAR EN 6,1 % Y-DNA.
HAPLOGRUPP ADAM, Q
KOLLA DEN LILA TÅRTBITEN.
HAN HAR ÄVEN GEMENSAMT DNA MED
INDIANERNA.