Februari 2014
Inbjudan till terapiinriktad utbildning
Diabetesdagar Tylösand
8 – 9 maj 2014
Hotel Tylösand Halmstad
Kursinformation
Diabetesdagar Tylösand 8 – 9 maj 2014
En tvådagars fortbildning som belyser det senaste inom forskning
och klinik när det gäller modern diabetesbehandling.
Deltagarna kommer att delges vikten av tidig intervention
och intensifiering av behandlingen för att uppnå målvärden och därmed
minska risken för komplikationer för patienten.
Barriärer mot att uppnå god kontroll såsom hypoglykemier kommer
att diskuteras.
Med fokus på patientperspektivet presenteras ett flertal autentiska
patientfall där olika verktyg kan vara möjliga för att individualisera
och optimera behandlingen.
Utbildningen är mycket uppskattad med ett högt deltagarantal under
de gångna åren.
Ett omtyckt inslag i utbildningen är användandet av mentometerteknik.
Målgrupp:
Läkare och sjuksköterska inom klinik eller
primärvård. Diabetesteam prioriteras.
Utbildningsform: Internat, 2 dagar.
Plats:
Hotel Tylösand
Tylöhusvägen Halmstad
Tel: 035 – 30500, www.tylosand.se
Tid:
start torsdagen den 8 maj kl 09.30
avslut fredag 9 maj 2014 kl 14.30
Kursavgift:
2600: - exkl. moms.
Kursmaterial, kost och logi (en natt) ingår.
Anmälan:
via internet: www.fokusdip.se
senast den 15 april 2014.
OBS! Begränsat antal platser.
Diabetesteam med distriktsläkare eller diabetesläkare
och sjuksköterska prioriteras.
Kontaktperson:
Assistant Gunnel Lindholm
tel: 040- 38 89 18 eller 0706 38 89 87
e-mail: [email protected]
Prel. Programpunkter Tylösand 8-9 maj 2014
Moderator: Stig Attvall, docent
Diabetescentrum SU/Sahlgrenska sjh. Göteborg
 Nyheter kring diabetes 2014
 Diabetes och övervikt
 Inkretinbaserad behandling – var står vi idag?
 Modern insulinbehandling – hur mycket bättre kan det bli?
 Praktisk uppföljning av nya behandlingar
 Hur omsätter vi praktisk diabetes-erfarenhet i primärvården?
 Framgångsfaktor i diabetesvården
 Aktuell diabetesforskning i frontlinjen
 Vårdprogram för äldre
 Körkort & diabetes. Vad är nytt?
 Diabetes och Smärta
 Behandling av typ 2-diabetes med patientfall
-----------------------------------------------------
Föreläsare, urval:
(övriga föreläsare publiceras i finalt program.)
Stig Attvall, docent, Diabetescentrum SU/Sahlgrenska sjh. Göteborg
Magnus Löndahl, överläkare, Endokrin.klin. SUS Lund
Eva Oest, doktor, Capio Citykliniken Helsingborg
Dick Larsson, distriktsläkare, Familjeläkarmott Östra läkargr. Kristianstad
Karsten Ahlbeck, överläkare, Smärtkliniken Capio St. Görans sjh. Sthlm
----------------------------------------------------Kursen startar torsdag 8 maj 2014 kl 09.30 med samling och kaffe.
Föreläsningarna börjar kl 10.00
Avslutas fredag 9 maj 2014 ca kl 14.30 med kaffe.
Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso & Sjukvårdens Adressregister, HSAR,
av Novo Nordisk Scandinavia AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR.
Ytterligare information erhålls av Cegedim AB, 08 - 633 76 80.
___________________________________________________________________________
Novo Nordisk
Scandinavia AB
Telephone:
+46 (0)40 38 89 00
Telefax:
+46 (0)40 18 72 49
Internet: www.novonordisk.se