Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska kulturen

advertisement
Denna konferens är en del av Tylösandsveckan – en viktig mötesplats för kompetensutveckling
och möten för dig inom offentlig sektor. Välkommen den 26-28 maj till Tylösandsveckan 2014,
www.tylösandsveckan.se
28 maj | hotel tylösand halmstad
Tvärkulturell kompetens i
mötet med den arabiska kulturen
När den svenska kulturen möter den arabiska är det troligt att det
uppstår svårigheter att förstå varandras kulturella koder, värderingar och normer. Speciellt komplicerat blir det i utbytet och
kommunikationen mellan svenska offentliganställda och arabisk/
muslimska invandrare.
Syftet med utbildningen är
• Att förbereda tvärkulturella möten genom att ge deltagarna
tillgång till enkla ”verktyg” som både ger bättre kunskap om
vad kultur innefattar, kulturens olika dimensioner och en
högre tvärkulturell kompetens.
• Att ge större förståelse och insikt om den arabiska/muslimska
kulturens mångfald.
• Att reda ut begrepp som muslim, arab, islamist, salafist, etc.
• Att ”våga” diskutera kulturella skillnader i integrationssammanhang.
www.tylösandsveckan.se
Program och information
Tid och plats
28 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Hålltider
08.30-09.00
Kaffe och registrering
09.00Kursstart
10.15-10.40Fruktpaus
12.00-13.00Lunch
14.30-15.00Kaffe
16.30 ca
Avslutning
Programpunkter
Verktyg för att uppnå högre tvärkulturell kompetens
• Olika definitioner av kultur
• Kultur och kommunikation
• Från kulturkrock till anpassning
• Kulturell kompetens
• Kulturella dimensioner
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.
Om du inte har erhållit bekräftelse två veckor före
kursstart, vänligen kontakta kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften faktureras.
Avanmälan görs skriftligt till Regionförbundet södra Småland. Skicka gärna ersättare vid förhinder.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet.
Hotel Tylösand, tfn: 035-305 00.
Rum finns reserverade fram till 2014-02-26. Rummen kan
avbokas fritt fram till en månad före ankomstdag.
Uppge Regionförbundet/kvot C för bokning av rum på
Hotel Tylösand.
För fler logialternativ se www.tylösandsveckan.se Den arabiska kulturen
• Begreppsförklaringar (islam, arab, muslim, islamist,
jihadist etc)
• Identifiering av arabisk/muslimsk invandring
• Olika arabiska kulturområden
• Gemensamma nämnare i den arabiska kulturen
• I mötet med den arabiska/muslimska invandraren
Minimässa Du har fri tillgång till mässhallen under hela Tylösandsveckan där du möter intressanta organisationer och företag.
Dagen är upplagd kring exempel, diskussioner, reflektioner,
analyser, våra gemensamma erfarenheter etc.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurs-lokaler på
Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen meddela Regionförbundet södra Smålands kurskansli speciella
behov i samband med din anmälan.
Medverkande
Madeleine Eriksson. har en magister i internationell
marknadsföring och har har under mer än 20 år bott
och verkat i den arabiska kulturen.
Målgrupp
Du som i ditt yrke möter och måste hantera olika
kulturer vare sig det är på hemmaplan eller på den
internationella arenan.
Avgift
Avgiften är 1 450 kronor per deltagare och inkluderar
kostnad för kaffe och lunch.
Du är även välkommen att delta i våra gemensamma
middagar måndag och tisdag kl 19.30 för 360 kronor per
kväll.
Medlemmar i Regionförbundet södra Småland erhåller 10%
rabatt på konferensavgiften.
Alla priser är exkl. moms.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.rfss.se eller via e-post:
[email protected] Anmälan ska vara oss tillhanda senast 201403-26. Efteranmälan i mån av plats.
Kvällsaktiviteter
Efter middagen fortsätter vi med mingel och musik i
Leifs Lounge.
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet samt
lokalbyte.
För övrig information kontakta Regionförbundet södra
Smålands kurskansli, telefon 0470-77 85 00.
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.tylösandsveckan.se och www.rfss.se.
Välkommen!
Anmälan!
Klicka här för anmälningsformulär
Regionförbundet södra Småland
Videum Science Park, 351 96 Växjö
tfn: 0470-77 85 00, e-post: [email protected], www.rfss.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards