Islamofobi

advertisement
Rasismens ny(gamla) ansikte
Vad är islamofobi?
Rädsla (främmande)
Okunskap
Diskriminering
Förföljelse
Rasism (Kultur)
”Rasism utan raser”
 Därför har beteckningen ”en rasism utan raser”
myntats för att markera att begreppet rasism
fortfarande har ett användningsområde för att ringa in
ideologier och samhällsstrukturer som delar upp och
sorterar samhällen efter människors utseende
och/eller upplevd eller tillskriven nationell, etnisk eller
kulturell tillhörighet.
SOU 2005:56, s.79
Vi & Dem
Kategorisering
Nedvärdering
Rangordning
Generalisering
Hot/Problem
Islamisering
Kvinnoförtryck
Terrorism
Välfärdsparasiter
Integrationsproblem
Religiös fanatism
Är islamofobi något nytt?
11 september
Korstågen
Kolonialismen
Muslimer!!!
”Saracener”
”Muhammedaner”
”barbarer”
”kättare”
Viktiga frågor!
Källkritik
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards