Pressmeddelande 2014-01-07 Ekonord Invest gör exit från Outinens

 Pressmeddelande 2014-01-07
Ekonord Invest gör exit från Outinens Potatis
Investmentbolaget Ekonord gör en exit och säljer sin ägarandel i Outinens
Potatis till huvudägaren Karl-Johan Outinen.
- Outinens Potatis har varit en god investering för oss. Vi är nöjda med den exit som vi nu
gör, säger Per Åsling, ordförande i Ekonord Invest AB.
2010 investerade Ekonord Invest i Outinens Potatis och erhöll en ägarandel på cirka 26
procent. Nu säljer investmentbolaget tillbaka hela aktieposten till Karl-Johan Outinen,
huvudägare och vd i Outinens Potatis.
- Ekonord Invest har gjort skillnad för våra möjligheter att fortsätta att investera i en
effektivisering av vår produktion. Norr om 63:e breddgraden är odlingsbetingelserna för
potatis unikt goda, vilket kunderna har insett. Nu matchar vi efterfrågan på en helt annan
nivå, med mer förädlade produkter, säger Karl-Johan Outinen.
Outinens Potatis i Haparanda är ett av de få företag i Europa där det finns en komplett
produktionskedja för halvfabrikat såsom potatisgratäng och förkokt potatis, även rå potatis
med skal på och skalad potatis, allt samlat under ett och samma tak. I Norrland är företaget
störst i sin bransch. Ett nischföretag i tillväxt. Under åren 2007-2010 dubblerades
omsättningen. Sedan Ekonord Invest blev delägare i företaget 2010 har investeringar
genomförts och omsättningen har ökat ytterligare, från 50 till ca 65 miljoner kronor. Nu står
en etablering i Finland i sikte.
För mer information:
Per Åsling, ordförande för Ekonord Invest AB, mobil 0706-07 70 30.
Karl-Johan Outinen, vd för Outinens Potatis AB, mobil: 0705-10 44 18.
Outinens Potatis produkter tillverkas utan tillsatser av E-medel, socker och andra tillsatser.
Huvudmarknader är storkök, restaurang och butik. Läs mer om företagets produkter, miljö- och
kvalitetsarbete på www.outinenspotatis.se
Ekonord Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i mindre och medelstora företag som bidrar till
utvecklingen av de gröna näringarna. Ekonords ägs av LRF, Sveaskog, Länsförsäkringar, E.ON, Arla,
Ica och Inlandsinnovation. Investeringar görs därför i företag med stark marknadsposition, lönsamma
och gärna inom smala nischmarknader med tillväxtpotential. Till de gröna näringarna hör branscherna
jord, skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa. Läs om Ekonord
Invest på www.ekonord.se