-Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig

‐Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig
NADA & Öronakupunktur
RFHL Göteborg
RFHL Göteborg började använda sig av metoden 2004 Det började som ett projekt EU‐projekt
Nu är det involverat i RFHLs vanliga verksamhet.
Vi är tre stycken på RFHL Gbg som är licensierade NADA /Öronakupunktörer.
Fem nålar i varje öra
•Sympatikus
•Shen men
•Njure
•Lever
•Övre / Nedre Lunga
Vad händer i kroppen vid akupunktur?
•Stresshormonet Cortisol sjunker i blodet. •Endorfiner frisätts och ger en lugnande effekt. •Signalsubstansen Serotonin påverkas och påverkar positivt smärta, sömn, känsloläge, aggression och aptit. •Dynorfin frisätts
•Dopamin påverkas
•GABA påverkas
•Oxytocinhalten höjs
Exempel på smärtstillande, sömnlugnande och
antidepressiva läkemedel
Smärtstillande:
Citodon, Treo Comp,
Dexofen
Tramadol, Tiparol,
Nobligan
Sömn- lugnande:
Stesolid, Sobril,
Xanor, Mogadon,
Imovane, Stilnoct
Antidepressiva:
Cipramil, Fontex,
Seroxat, Zoloft
Jonasson & Jonasson HB
Några mått för smärtstillande, sömn‐ lugnande och antidepressiva läkemedel år 2008
Antal
recept
Smärtstillande
3 milj
Sömn- lugnande
5,5
Antidepressiva
3,5
Totalt
Antal
personer
Antal
recept/
person (M)
524 000
6,7
12 milj.
Jonasson & Jonasson HB
Antal personer som fått narkotiska läkemedel och SSRI 2009
Ålder
1019
20-29
10-29
Män
Kvinnor
Totalt
Män
Kvinnor
Totalt
Totalt
Kodein
4102
5000
9102
9514
13 316
22 830
31 932
DXP
488
809
1297
2027
5639
7 666
8 963
Tramadol
1855
1868
3723
8636
8128
16 764
20 487
Bens/lugn
1629
1883
3512
6449
9590
16039
19 551
Ben/sömn
211
207
418
703
722
1425
1 843
Bens likn
1113
1919
3032
9065
13566
22631
25 663
SSRI
5166
9264
14430
16261
31426
47687
62 117
Narkotiska sömn- lugnande läkemedel
• Bensodiazepiner/lugnande
–
–
–
–
• Bensodiazepinliknande
Diazepam (Stesolid)
Oxazepam (Oxascand, Sobril)
Lorazepam (Temesta)
Alprazolam (Alprazolam,
Xanor)
• Bensodiazepiner/sömnlugnande
– Nitrazepam (Mogadon,
Nitrazepam)
– Flunitrazepam
(Flunitrazepam, Fluscand)
– Triazolam (Halcion)
Jonasson & Jonasson HB
– Zopiklon (Imovane,
Zopiclone, Zopiklon)
– Zolpidem (Stilnoct,
Zolpidem)
– Sonata (Zaleplon)
Narkotiska smärtstillande läkemedel –
lättare opioider
• Kodein
– Panocod
– Treo Comp
– Citodon
• Dextropropoxifen
– Dexofen
– Doloxene
• Tramadol
–
–
–
–
–
–
–
Jonasson & Jonasson HB
Gemadol
Nobligan
Tiparol
Tradolan
Tramadol
Tramuno
Tridural
Selektiva serotoninåterupptagshämmare -SSRI
•
•
•
•
•
•
Fluoxetin (Fluoxetin, Fontex)
Citalopram (Cipramil, Citalopram)
Paroxetin (Paroxetin, Paroxiflex, Seroxat)
Sertralin (Sertralin, Zoloft)
Fluoxamin (Fevarin)
Escitalopram (Cipralex, Seroplex, Esertia)
Jonasson & Jonasson HB
Övriga
Atarax (Hydroxizin) Allergi, ångest och oro
Theralen (Alimemazin)
Lugnande , sömngivande och allergi
Propavan (Propiomazin)
Sömnmedel
Lyrica (Pregabalin)
Epilepsi, neuropatisk smärta, generaliserad ångestsyndrom (Ca 51 000 doser skrevs ut 2009, på väg att narkotikaklassas)
Cymbalta (Duloxetin)
Ångest och vissa smärtsymtom (Serotonin och Noradrenalin)
Antal patienter med smärtstillande, sömn- lugnande och
antidepressiva läkemedel år 2009
Smärtstillande
medel
659 100
Sömnlugnande
medel
991 000
Antidepressiva
medel
516 800
Jonasson & Jonasson HB