Förskrivning av alkoholläkemedel respektive

Förskrivning av alkoholläkemedel respektive
antidepressiva läkemedel 2010
Källa: IMS Health
Dagliga
dygnsdoser
tusental 2010
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra
Götaland
Örebro
Östergötland
Distansapotek
Landsting
Alkoholläkemedel
Antidepressiva
Kvot
43,3
81,5
29,2
97,3
96,8
45,3
127,2
126,1
94,4
102,2
474,2
872,6
91,6
151,2
112,4
140,2
84,3
117,7
3 482,3
8 143,6
1 283,2
6 440,0
7 040,0
2 758,0
7 544,0
5 644,1
7 959,0
5 216,3
34 897,2
46 453,7
6 124,9
10 920,2
6 813,6
9 634,2
5 069,7
5 957,4
80,5
100,0
43,9
66,2
72,7
60,8
59,3
44,8
84,3
51,0
73,6
53,2
66,8
72,2
60,6
68,7
60,1
50,6
684,0
50 011,4
73,1
138,0
163,2
153,0
4 025,9
9 975,5
12 971,1
3 103,0
257 442,3
72,3
79,5
20,3
63,9