Resursintyg, 53 kB - Landstinget Sörmland

advertisement
DAT UM
DIARIE NR
2017-07-14
FoU-centrum
Kungsgatan 41
631 88 Eskilstuna
Resursintyg angående genomförande av forskning
Som verksamhetschef vid
, Landstinget Sörmland intygar jag härmed
att erforderliga resurser, såväl personella som kompetensmässiga finns
tillgängliga för prövaren under studietiden.
Studie:
Prövare:
Tidsperiod:
Ort
Datum
_____________________________________________________________
Namnförtydligande
Titel
Landstinget Sörmland
ORG NR 232100-0032 · D:\684104561.doc · Utskriftsdatum: 2017-07-14 22:18
SID 1(1)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards