Resursintyg, 53 kB - Landstinget Sörmland

advertisement
DAT UM
DIARIE NR
2017-07-14
FoU-centrum
Kungsgatan 41
631 88 Eskilstuna
Resursintyg angående genomförande av forskning
Som verksamhetschef vid
, Landstinget Sörmland intygar jag härmed
att erforderliga resurser, såväl personella som kompetensmässiga finns
tillgängliga för prövaren under studietiden.
Studie:
Prövare:
Tidsperiod:
Ort
Datum
_____________________________________________________________
Namnförtydligande
Titel
Landstinget Sörmland
ORG NR 232100-0032 · D:\684104561.doc · Utskriftsdatum: 2017-07-14 22:18
SID 1(1)
Download