Rubrik pressmeddelande

advertisement
PRESSMEDDELANDE
2016-01-14
Lyckade insatser i arbetet med psykisk ohälsa
Landstinget Sörmland har, tillsammans med länets kommuner, fått närmare 25
miljoner kronor av staten för sitt arbete med psykisk ohälsa under 2015.
– Det är roligt när våra gemensamma satsningar mellan kommunerna och landstinget ger
resultat. Samverkan underlättar vardagen och gör verkligen skillnad för så många människor i
Sörmland, säger Monica Johansson (S) landstingsstyrelsens ordförande.
Satsningen, som heter PRIO – Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa är en
överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, inom området
psykisk ohälsa. Överenskommelsen består av ett antal prestationer som ska uppfyllas, några är
gemensamma för kommuner och landsting, andra gäller endast den ena huvudmannen.
– Gemensamma åtaganden för både kommuner och landstinget är att det ska finnas en
överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar samt
information på respektive webbsidor om var barn, unga och deras familjer kan få råd och stöd
vid psykisk ohälsa hos den unge, säger Sven Nordlund, chef för division psykiatri i
Landstinget Sörmland.
Utöver dessa ska landstingets barn- och ungdomspsykiatri, BUP, ha hög tillgänglighet och
samordnade individuella planer för barn och unga ska upprättas. När det gäller vuxna ska
kvaliteten i den psykiatriska tvångsvården utvecklas bland annat genom att andelen patienter
som registreras i psykiatriska kvalitetsregister ökar och behovet av tvångsvård och
tvångsåtgärder minskar.
Fakta
PRIO-satsningen gav Sörmland cirka 25 miljoner kronor 2015.
Landstinget Sörmland har fått knappt 14,7 miljoner kronor.
Sörmlands kommuner har fått sammanlagt drygt 10 miljoner, fördelat utifrån
befolkningsunderlaget i respektive kommun. Den största kommunen, Eskilstuna, har fått drygt
3,6 miljoner och den minsta, Vingåker, har fått cirka 324 000 kronor.
För mer information kontakta:
Monica Johansson (S) landstingsstyrelsens ordförande, 0722-19 88 91
Sven Nordlund, chef för division psykiatri i Landstinget Sörmland, 0727-42 30 65
landstingetsormland.se
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards