(Microsoft PowerPoint - Marcus \326hman, Ltu)

Hur skapar vi en hållbar användning av
länets skogsresurserär bioenergi svaret och vad är LTU:s roll?
Marcus Öhman
Avd. för Energivetenskap
Luleå tekniska universitet
Innehåll
• Intressanta möjligheter inom bioenergiområdet
i Norrbotten
• Energiforskning & -utbildning vid LTU
• Vilken roll har vi på LTU/Vad kan vi tillföra?
• Från ord till handling - vad saknas i
innovationskedjan?
Biomassaflöden i svensk
skogsnäring 2004
*Million tons dry biomass
Source:
Biomassaflöden i svensk
skogsnäring 2004,
Per Olov Nilsson.
Rapport 23-2006
Skogsstyrelsen
ISSN 1100-0295
Möjligheter: Skogsindustrin
utvecklas till ett bioraffinaderi
Möjligheter: Biorefinery village - ökat nyttjande
på lokal nivå
Forest fuels
(stumps, branches)
Agriculture fuels
Local district heating
Heat &
Power
CHP plants
Local
Biorefineries
Local waste-/residual
management
Fertilizer production
Pyrolysis oil
Char
(N, P and ash recovery)
Combustible fraction
Ash and Sludge
Ex
po
rt
Briquettes
Pellets
Heat
Möjligheter: Nyttja skogsbränslen i gruv- och
stålindustrin
Hur ska vi möta den ökade efterfrågan av
bioenergin från skogen?
• Åtgärder för ökad tillväxt
i växande skog
• Utveckling av teknik som
gör biomassa tillgänglig
till låg kostnad
• Anläggning av nya
bestånd med hög
framtida tillväxt av
biomassa
Innovationskedjan –
samverkan
KortLångtidshorisont
Högskola/
Universitet
Institut
Industri/
Samhälle
Innovationskedjan –
vårt verksamhetsfokus
• Förse samhället och industrin med
kompetens/kunskap
• Våra kompetensbärare/produktion:
–
–
–
–
Studenter (IngenjörerE.)
Forskarutbildade (Doktorer, Lic.)
Seniora forskare/Lärare
Rapporter/Artiklar
Våra kunskapsbärare/produkter kopplat till
innovationsprocessen - produktutveckling
Studenter/
Ingenjörer
Doktorer/
Forskarutbildade
/Demonstration
Ny kunskap som
publiceras
Hur samverkar vi på vår avdelning vid LTU
• Industriinitierade studentprojekt/exjobb
• Industridoktorander
• Adjungerade professorer från industri och institut
• Projekt-/programsamverkan (universitet-institutindustri)
• Centrumbildningar
I Norrbotten har vi stora möjligheter att nå en
hållbar (ekonomiskt långsiktig) användning av
länets skogsresurser, men vad saknas?
•
•
•
•
•
Naturresurser (Ja)
Basindustrin/avnämare (Ja)
Utbildning (Ja)
Forskning/kunskap (Ja)
Kapital ?
– Avsaknad av medel till demonstrationsprojekt
– Riskkapital till Clean Tech, ja hyffsat, men projektet bör då
ha nått kommersialiseringsstadiet
• Teknik-/kunskapsintensiva företag ?