MTF129 Biofysik

advertisement
Ny kurs för Lp4 2005
MTF129 Biofysik
Anmälningskod 48166
Mänsklig kromosom avbildad
med optisk närfältsmikroskopi
DNA och RNA polymerase avbildat
med atomkraftsmikroskopi.
Amyloid β-fibril avbildad med atomkraftsmikroskopi.
I den här kursen studerar vi biologiska problemställningar
med fysikens begreppsapparat och lär oss om biofysikaliska
mätmetoder. Kursen är tvärvetenskaplig och innehåller fysik,
biologi och biokemi med tillämpningar t ex för biomaterial,
biomimetiska material, mikro/nano-teknologi och sensorer.
Frågeställningar som berörs är bl a: Hur fungerar naturens
mikromaskiner? Hur gör naturen på nanoskala? Hur och varför
dödar celler sig själva?
För vem?
För dig, vi rekommenderar förkunskaper
motsvarande baskurserna i fysik och matematik
på civilingenjörsutbildningarna.
För mer information se Studiehandboken och
hemsidan: http://www.mt.luth.se/~nils/kurs/mtf129.htm
eller kontakta Nils Almqvist, Fysik, rum E106, [email protected]
Alexander Soldatov, Fysik, rum E108, [email protected]
Oleg Antzutkin, Kemi, rum C210, [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards