Brevmall, Word - svensk/engelsk

advertisement
Institutionen för språk och kultur
2017-07-14
Gratulerar – du har gjort ett klokt val!
Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet och till kursen
Filosofiska frågor. Vi är väldigt glada att du valt att studera hos oss.
Att du får en utbildning av hög kvalitet garanteras av att vi är ett forskningsuniversitet med
forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning har gott rykte både i Sverige och
utomlands. Hög kvalitet på forskningen betyder lärare som är uppdaterade med de senaste
kunskaperna.
Vi hoppas att du ska få en bra studietid på Luleå tekniska universitet och att också du upplever
den speciella LTU-stämningen som våra studenter talar sig varma för år efter år.
Kursen syftar till att ge en inblick i ett urval filosofiska problem som är aktuella i modern
filosofisk forskning, samt visa hur dessa är av praktisk betydelse för flera av de ämnen som
studeras vid ett tekniskt universitet, t ex matematik, fysik, och ekonomi. De problem som
studeras är t ex några klassiska paradoxer, kunskapsteoretiska problem och
koordineringsproblem i spelteori. Tonvikten ligger på att förstå och kritiskt förhålla sig till
problemen, snarare än den idéhistoriska bakgrunden.
Välkommen till Luleå tekniska universitet!
Anders Persson
Kursansvarig
Praktisk information till dig som ska läsa fristående kurs vid LTU
KURSSTART
Onsdagen den 6 september, 16:30-18:00, lokal: se hemsida - filosofi.
FRÅGOR OM KURSEN
Kontakta Anders Persson, [email protected]
LITTERATUR
- Tersman, Folke: Fem filosofiska frågor, Wahlström & Widstrand, 2001 eller senare.(ISBN
9146181415)
- Nagel, T: Vad är meningen med alltihop?, Nya Doxa, 1992 eller senare. (ISBN 91-88248-10-0)
- Artiklar i urval av läraren, ca 100 sidor.
VAR KÖPER JAG KURSLITTERATUR?
På Bokis (campus Luleå) eller på bokhandlar med kurslitteratur.
INFORMATION OM UTBILDNING OCH FRITID VID LTU
På www.ltu.se ,”Välkommen till LTU” hittar du mer information.
RING EN STUDENT
Om du funderar på hur det är att vara student vid Luleå tekniska universitet kan du fråga en
student som redan läser vid universitetet. Du når dem på telefon 0920 - 49 32 00 måndag –
fredag mellan kl. 11.00 - 16.00. Du når dem också på [email protected]
Du kan e-posta eller ringa dem mellan 17 juli och 15 augusti.
–2–
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards