MTF129 BiofysikNu ännu bättre!

advertisement
Lp4 2006
MTF129 Biofysik
Anmälningskod 48166
Mänsklig kromosom avbildad med optisk
närfältsmikroskopi
DNA och RNA polymerase avbildat med
atomkraftsmikroskopi.
!
tre
Nu än
nu
bä
t
Amyloid β-fibril avbildad med atomkraftsmikroskopi.
En inledande kurs i biofysik där vi studerar biologiska problemställningar med
fysikens begreppsapparat och lär oss om biofysikaliska mätmetoder. Kursen är
tvärvetenskaplig och innehåller fysik, biologi och biokemi med tillämpningar t ex
för biomaterial, medicin biomimetiska material, mikro/nano-teknologi och
sensorer.
Frågeställningar som berörs är bl a: Hur fungerar naturens mikromaskiner? Hur
gör naturen på nanoskala? Hur undersöker man på nanoskala? Muskelbyggare?
Neurologiska sjukdomar? Hur ser man? Vad händer i framtiden?
För vem?
För dig, men vi rekommenderar förkunskaper motsvarande baskurserna i fysik
och matematik på civilingenjörsutbildningarna.
Vilken modul?
Vi försöker anpassa lektionstillfällen, laborationer och seminarium efter de övriga
kurser ni valt.
Mer information
Se studiehandboken, hemsidan, kursutvärderingar i Fronter eller kontakta
Nils Almqvist, Fysik, rum E106, [email protected]
Alexander Soldatov, Fysik, rum E108, [email protected]
Oleg Antzutkin, Kemi, rum C210, [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards