MTF129 BiofysikNu ännu bättre!

advertisement
Lp4 2006
MTF129 Biofysik
Anmälningskod 48166
Mänsklig kromosom avbildad med optisk
närfältsmikroskopi
DNA och RNA polymerase avbildat med
atomkraftsmikroskopi.
!
tre
Nu än
nu
bä
t
Amyloid β-fibril avbildad med atomkraftsmikroskopi.
En inledande kurs i biofysik där vi studerar biologiska problemställningar med
fysikens begreppsapparat och lär oss om biofysikaliska mätmetoder. Kursen är
tvärvetenskaplig och innehåller fysik, biologi och biokemi med tillämpningar t ex
för biomaterial, medicin biomimetiska material, mikro/nano-teknologi och
sensorer.
Frågeställningar som berörs är bl a: Hur fungerar naturens mikromaskiner? Hur
gör naturen på nanoskala? Hur undersöker man på nanoskala? Muskelbyggare?
Neurologiska sjukdomar? Hur ser man? Vad händer i framtiden?
För vem?
För dig, men vi rekommenderar förkunskaper motsvarande baskurserna i fysik
och matematik på civilingenjörsutbildningarna.
Vilken modul?
Vi försöker anpassa lektionstillfällen, laborationer och seminarium efter de övriga
kurser ni valt.
Mer information
Se studiehandboken, hemsidan, kursutvärderingar i Fronter eller kontakta
Nils Almqvist, Fysik, rum E106, [email protected]
Alexander Soldatov, Fysik, rum E108, [email protected]
Oleg Antzutkin, Kemi, rum C210, [email protected]
Download