Mer detaljerad information

advertisement
MTF129 Biofysik
Innehåll
I den här kursen studerar vi biologiska problemställningar
med fysikens begreppsapparat och lär oss om
biofysikaliska mätmetoder. Kursen är tvärvetenskaplig och
innehåller fysik, biologi och biokemi.
Först diskuteras biologiska grundkoncept, hur cellen är
uppbyggd och fungerar och om fysikaliska samspel som
råder inom biologin. Grundläggande kunskaper i molekylär
biofysik som om peptider och proteiner krävs för att förstå
hur naturens byggblock bygger upp strukturer och de
krafter som är viktiga för biologiska material. Nukleinsyrors
struktur och funktion beskrivs översiktligt och hur dessa
bygger upp DNA- och RNA-molekyler. En orientering ges
om viktiga biomolekylers kemiska egenskaper samt om de
krafter som verkar inom och mellan biomolekyler samt
deras speciella biologiska betydelse. Vi lär oss något om
biomembran, nervceller, energi, några tillämpningar samt
och om några moderna fysikaliska mätmetoder. De
metoder vi praktiskt lär oss om i
demonstrationslaborationer är i första hand: NMR,
flourescence, konfokal mikroskopi och laserspektroskopi,
EM, SPM och AFM.
Ett flertal aktuella tillämpningar, tex om biomaterial, biomimetiska
material, mikro/nano-teknologi, sensorer, etc., diskuteras under
kursens gång. Dessutom frågeställningar som tex: Hur fungerar
naturens mikromaskiner? Hur gör naturen på nanoskala? Varför får
man vissa sjukdomar? Hur och varför dödar celler sig själva?
För vem?
För dig – rekommenderade förkunskaper är motsvarande
baskurserna i fysik och matematik på civ. ing. utbildningarna.
Hur?
Kursen blir i form av lektioner och
laborationsdemonstrationer. Deltagarna fördjupar sig inom
valbart område genom att göra en seminarieuppgift. I första
hand examineras kursen med inlämningsuppgifter,
demonstrationslaborationer, uppsats och presentation av
seminarieuppgiften.
Mer information
Studiehandboken.
Nils Almqvist, Fysik, rum E106, [email protected]
Alexander Soldatov, Fysik, rum E108, [email protected]
Oleg Antzutkin, Kemi, rum C210, [email protected]
Välkommen!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards