RSV-rapport för vecka 52, 2016 - 1, 2017

RSV-rapport för vecka 52, 2016 - 1, 2017
Denna rapport publicerades den 12 januari 2017 och redovisar RSV-läget
vecka 52 - 1 (26 december – 8 januari).
Lägesbeskrivning
Rapporteringen för veckorna 52-1 visar att respiratory syncytial virus (RSV) ligger på en
medelhög nivå för säsongen. Under vecka 1 analyserades 2 809 prover för RSV varav 325
prover (12%) var positiva (se tabell 1). Under vecka 52 analyserades 2 934 prover för RSV
varav 265 prover (9%) var positiva.
Sammantaget har 1 378 fall diagnosticerats sedan säsongsövervakningen startade vecka 40,
2016. För incidens se tabell 2. Utveckling fortsätter att likna säsongen 2014-2015 som
karakteriseras som ett tidigt och högt år. För jämförelse med olika säsonger se figur 2.
De flesta fall (680 fall, 52%) har påvisats i åldersgruppen 0-1 år. I åldersgruppen 65+ har totalt
279 fall (21%) påvisats och bland 2-åringarna 98 fall (7%). För ålders- och könsfördelning se
tabell 2.
Figur 1. Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, denna säsong
och tidigare säsonger.
Tabell 1. Antal rapporterade fall av infektion med respiratory syncytial virus (RSV) per län och
laboratorium, aktuell vecka och kumulativt under säsongen.
Län
Laboratorium / barnsjukhus /
barnklinik
Blekinge*
Karlskrona
-
-
Dalarna
Falun
-
2
Gotland
Visby
10
15
Gävleborg
Gävle
8
18
Halland
Halmstad
17
40
Jämtland
Östersund
-
26
Jönköping
Jönköping
14
24
Kalmar
Kalmar
15
45
Kronoberg
Växjö
6
16
Norrbotten
Gällivare, Lapplands barnklinik
2
8
Sunderby
2
5
Skåne
Malmö
-
59
Stockholm
Aleris Medilab
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset
(barnakuter)**
3
11
72
330
4
12
101
St Göran
0
10
Eskilstuna
13
27
-
0
Uppsala, Klinisk kemi och farmakologi
-
22
Uppsala, Klinisk mikrobiologi
6
35
Katrineholm, Kullbergska sjukhuset
Uppsala
Totalt antal
under säsongen
12
Sachsska barnsjukhuset
Sörmland
Antal RSV-fynd
aktuell vecka
Värmland
Karlstad
16
28
Västerbotten
Umeå
17
49
Västernorrland
Sundsvall
15
68
Örnsköldsvik
-
-
Västmanland
Västerås
8
45
Västra Götaland
Borås
7
13
38
193
Göteborg
Skövde
5
38
Trollhättan NÄL
18
56
Örebro
Örebro
17
65
Östergötland
Linköping
Totalt:
0
17
325
1378
- Streck indikerar att ingen RSV-rapport har mottagits av Folkhälsomyndigheten aktuell vecka.
*Prover från Blekinge analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).
** Barnakuterna rapporterar resultat från snabbtest från och med vecka 51/2016
Tabell 2. Antal rapporterade fall samt länsvis incidens av infektion med respiratory syncytial
virus (RSV), aktuell vecka och kumulativt under säsongen.
Aktuell vecka
Antal fall
Kumulativt under säsongen
Incidens
Antal fall
Incidens
Blekinge
2
1,28
7
4,48
Dalarna
-
-
2
0,71
Gotland
10
17,42
17
29,62
8
2,84
18
6,39
17
5,40
40
12,71
-
-
26
20,41
Jönköping
14
4,02
24
6,90
Kalmar
Gävleborg
Halland
Jämtland
15
6,31
45
18,93
Kronoberg
4
2,09
9
4,70
Norrbotten
4
1,60
13
5,21
Skåne
-
-
59
4,53
Stockholm
90
4,03
462
20,70
Sörmland
13
4,58
27
9,52
5
1,41
56
15,81
Värmland
16
5,80
28
10,15
Västerbotten
17
6,45
49
18,60
Västernorrland
15
6,15
68
27,88
9
3,41
46
17,41
Västra Götaland
68
4,12
296
17,95
Örebro
17
5,84
65
22,34
1
0,22
21
4,71
325
3,30
1 378
13,99
Uppsala
Västmanland
Östergötland
Totalt:
Tabell 3. Antal samt andel rapporterade fall per ålder och kön av infektion med respiratory
syncytial virus (RSV) kumulativt under säsongen.
Kön
Ålder (år)
Kvinnor
Män
Totalt
0-4
370
28%
470
36%
840
5-14
21
2%
16
1%
37
15-39
41
3%
17
1%
58
40-64
50
4%
43
3%
93
65+
178
14%
101
8%
279
Totalt
660
50%
647
50%
1307
* Baseras på fall med information om ålder och kön.
Figur 2. Antal rapporterade fall av respiratory syncytial virus (RSV) per vecka, vecka 40 2000
till aktuell vecka.
Kommentar till statistiken:
RSV-statistiken baserar sig på rapportering av patienter där infektionen har bekräftats med ett
diagnostiskt test (laboratorieverifiering). Om fler prover tas, som en följd av t.ex. fler patientbesök
eller ändrade rutiner för provtagning, får oftast fler personer en laboratoriediagnos. Förändringar
vi ser i statistiken speglar därför inte nödvändigtvis hur viruset sprider sig, utan kan till viss del
bero på variationer i provtagning under vintersäsongen. Alla laboratorier och barnkliniker
rapporterar inte antal analyserade prover, därför kan fler prover ha analyserats än som redovisas
här.