En ny metod för att påvisa ett vanligt förekommande virus

advertisement
En ny metod för att påvisa ett vanligt förekommande virus
Mimmi Kjellin
BK-virus är mycket vanliga i hela världen. Man uppskattar att ungefär 70 till 80 % av den
vuxna befolkningen har blivit infekterade, vanligtvis i barnaåldern. Infektionen brukar
dock inte ge några märkbara sjukdomssymptom varför den inte har uppmärksammats så
mycket sedan upptäckten av BK-virus på sjuttiotalet. Försök har dock visat att om man
injicerar detta virus i nyfödda gnagare utvecklar dessa hjärntumörer. På senare tid har
man börjat misstänka att BK-virus också har en anknytning till tumörbildning hos
människor. Neuroblastom är en ovanlig tumör i nervvävnaden hos barn där man starkt
misstänker att BK virus spelar en viss roll. För att kunna utröna detta eventuella samband
bättre måste man göra en epidemiologisk undersökning.
Epidemiologiska undersökningar av sådana slag brukar innefatta ett tämligen stort
antal prover som skall analyseras. Detta är den främsta anledningen till att en ny, effektiv
och billig metod att påvisa BK virus har tagits fram.
Olika typer av blodprov är troligtvis de vanligaste bland biologiska prover och
lämpar sig därför bra i epidemiologiska studier av ovan nämnda slag. När man vill påvisa
virus i blod- och andra biologiska prover är det i själva verket bara virusets arvsmassa
man försöker hitta, virusets DNA. Om virus-DNA finns, finns där alltså virus eftersom de
inte kan finnas utan sin arvsmassa. För att hitta DNA i prover använder man sig av en
teknik som kallas PCR. PCR går förenklat till så att det kopierar det redan befintliga
DNA:t i ett prov till ett större mängd så att det blir lättare att påvisa. Den nya metoden
som nu har tagits fram grundar sig på den traditionella PCR-tekniken, men påvisar inte
bara eventuell virusförekomst, utan räknar också samtidigt antalet viruspartiklar i en viss
mängd blod. Detta kan nämligen vara en viktig parameter i sjukdomsbilden. Man kan
t.ex. tänka sig att ju fler viruspartiklar desto högre risk för att man utvecklar sjukdom.
Med den nya metoden, kallat ”kvantitativ PCR”, kan man enkelt och relativt billigt och
snabbt analysera ett stort antal prover. Den traditionella PCR-tekniken tar mer än en dag
att utföra jämfört med ca 3-4 timmar med den nya metoden.
När man skall analysera DNA i blod däremot finns ofta mycket så kallade
inhibitorer. Dessa är olika proteiner som naturligt finns i blod och som försvårar
isoleringen av DNA i ett prov och därmed analysen av provet. Detta har varit den
svåraste biten i metodutvecklingen. Det finns en uppsjö olika procedurer man kan tillgå
för att isolera DNA ur biologiska prover. Med tanke på att det är ett stort antal prover
man vill undersöka, måste man ta hänsyn till enkelheten i isoleringsproceduren. Fem
olika protokoll har prövats, men inget har varit till fullt tillfredställande. En ny DNAisoleringsprocedur som för närvarande är under evaluering verkar dock lovande.
När denna kvantitativa PCR fungerar optimalt kommer den vara ett oslagbart
verktyg både för att påvisa och räkna BK-viruspartiklar i biologiska prover - både inom
forskning och diagnostik.
Examensarbete i biologi, 20 p, VT 2000
Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum, Karolinska Institutet
Handledare: Dr. Joakim Dillner, Docent i Virologi
Download