SSC år 2012 a lá Lars Persson

OK, då börjar det…
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Put a Man on the Moon
Kick-off, 2008
 ETT företag
 75 % av omsättningen utanför RS/ESA
 10 % avkastning
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Rymdbolaget år 2012
+ 1 200 MSEK i omsättning
+ 120 MSEK i vinst
+ 800 anställda
+ 10 länder
Kick-off, 2008
Sondraket
Satellit
Flygplan
Ballong
Kick-off, 2008
2008-01-10
Kick-off,
Kick-off
Kick-off 2008
2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Kick-off, 2008
Sondraket
Satellit
Flygplan
Ballong
Kick-off, 2008
 ETT företag
 75 % av omsättningen utanför RS/ESA
 10 % avkastning
Kick-off, 2008
The Sun never sets on SSC
Kick-off, 2008