Terbinafin ratiopharm
Vid behandling av fotsvamp
Vad är fotsvamp?
Fotsvamp är en ofarlig men ofta irriterande och som
regel kliande infektion i huden. Fotsvamp kan drabba alla
människor oavsett livsstil och kön. Man har beräknat
att ungefär 16% av den vuxna befolkningen i Sverige
har fotsvamp. Alltså var 6:e vuxen! För många är det ett
återkommande problem. Det är inte ovanligt att man får
utbrott flera gånger på ett år.
1 Svampen angriper först hudens hornlager. Om
betingelserna är gynnsamma kan den tränga längre in
och orsaka en infektion.
3 Den angripna huden får
ett vitt och fjällande utseende.
Hornlager
överhud
Varför får man fotsvamp?
Fotsvamp beror på att mikroskopiskt små trådsvampar,
som kallas dermatofyter, angriper huden mellan tårna och
orsakar en infektion. Svampen som är smittosam trivs på
platser där det är fuktigt och varmt. Skador eller sprickor
i huden och vissa kroniska sjukdomar gör också att
svampen får fäste och växer till. Svampinfektionen sprids
från person till person genom hudflagor som faller av och
landar på golv, textilier etc. Man kan exempelvis smittas
när man går barfota i simhallar och omklädningsrum. Man
kan också bli smittad om man lånar en drabbad persons
handduk eller strumpor. Varma och täta träningsskor gynnar svamptillväxten liksom dålig fothygien.
2 Kroppens försvarssystem ökar tillverkningen
av hudceller i ett försök att stöta bort svampen.
HÅRSÄCK
blodkärl
Så här ser fotsvamp ut i ett fluorescensmikroskop. De mikroskopiskt små
trådsvamparna, som kallas dermatofyter,
angriper huden och orsakar en infektion.
Läderhud
4 Kroppens försvarssystem bildar också ämnen
som orsakar rodnad, klåda och smärta.
Hur ser fotsvamp ut?
De första tecknen på fotsvamp kan vara svåra att
upptäcka, men det brukar börja med en lätt rodnad och
avfjällning av huden mellan 4:e och 5:e tån. Lite senare får
man klåda och en brännande, svidande känsla.
I takt med att infektionen utvecklas, mjukas huden upp
och ser uppluckrad ut. Det infekterade området blir alltmer
rodnat, inflammerat och känsligt för beröring. Successivt
vitnar kanterna på det drabbade området och huden börjar
fjälla och flagna av. Huden kan också få sprickor och det
kan göra riktigt ont, särskilt när huden sträcks. Man kan
också få små, genomskinliga blåsor.
Så småningom kan sjukdomen sprida sig till huden
mellan andra tår och/eller fotsulan.
Vad kan hända om man
inte behandlar fotsvamp?
Det är viktigt att veta att fotsvamp nästan aldrig går över
av sig själv utan kräver behandling. Fotsvamp är i sig inte
farligt men de sprickor som uppstår i huden kan vara en
grogrund för bakteriella infektioner som kan bli allvarliga.
Obehandlad fotsvamp kan leda till att besvären sprids till
övriga tår, till tånaglarna s.k. nagelsvamp, till ljumskarna
och till fotsulan som då blir tjock, torr och vitfjällande.
Man brukar kalla detta för ”mockasinfot”.
Om du drabbas av nagelsvamp krävs behandling med
receptbelagda läkemedel och en behandlingstid som är
betydligt längre än vid fotsvamp.
Idrottare och vissa
yrkesgrupper löper större risk
Det engelska namnet på fotsvamp är ”athlete’s foot”
(idrottsfot) ett namn som antyder att fotsvamp är särskilt
vanligt bland idrottsutövare. Det är också fallet. Det beror
på att man ofta går barfota i allmänna omklädningsrum
och duschar, samt bär täta, varma och svettiga träningsskor. Sammantaget en perfekt grogrund för fotsvamp.
Yrkesgrupper där man ofta använder gemensamma
omklädningsrum och duschar tillhör också en riskgrupp
t.ex. poliser, militärer och byggnadsarbetare.
Andra personer som löper större risk att få fotsvamp är
de som befinner sig i varmt och fuktigt klimat, är överviktiga eller har ett nedsatt immunförsvar.
Sist men inte minst är givetvis familjemedlemmar till
den som drabbats av fotsvamp extra utsatta.
Så här verkar Terbinafin
ratiopharm kräm
Terbinafin ratiopharm kräm är ett generiskt alternativ till
Lamisil® kräm, d.v.s. ett läkemedel som innehåller exakt
samma verksamma ingrediens.
Terbinafin ratiopharm kräm tillhör de mest effektiva
läkemedlen mot fotsvamp med hänsyn till behandlingstid
och antal behandlingar per dag. Det beror på att terbinafin
inte bara hejdar utvecklingen utan även dödar svampen.
Detta sker genom att Terbinafin ratiopharm förstör
svampens cellväggar och på så sätt släcker ut alla
livsbetingelser.
Utan fungerande cellväggar dör svampen.
Terbinafin ratiopharm angriper
svampens cellvägg …
… utan fungerande cellväggar dör svamparna.
Hur kan man förebygga fotsvamp?
Om du redan drabbats av fotsvamp är det mycket viktigt att du
fullföljer hela behandlingsperioden med den medicin du använder,
även om symtomen har klingat av. Risken är annars stor att
fotsvampen kommer tillbaka.
Se till att hålla fötterna rena och tvätta dem minst en gång
per dag.
Torka fötterna noga, särskilt mellan tårna. Använd gärna ett
fottalk som suger upp fukt.
Använd bomullsstrumpor som suger upp fukten bättre än
syntetmaterial.
Gå i sandaler eller barfota så ofta du kan. Fötterna behöver
luftas! Låt dem andas på lunchrasten!
Så här används
Terbinafin ratiopharm
Innan krämen används måste huden
vara ren och torr. Lägg ett tunt lager på och omkring
angripen hud och gnid in lätt. Om svampinfektionen sitter
i ljumsken kan huden täckas med en steril kompress,
framförallt på natten. Tvätta händerna efter behandling så
att inte krämen av misstag kommer i ögonen.
Dosering och behandlingstid
Vid fotsvamp mellan tårna: En gång dagligen i en vecka.
Vid svampinfektion i ljumsken: En gång dagligen i 2 veckor.
OBS! En förbättring av symtomen ses vanligen efter
några dagar, men det är ändå viktigt att fullfölja hela
behandlingstiden för att inte få återfall.
Skifta regelbundet skor.
Gå inte barfota i allmänna omklädningsrum, duschutrymmen
eller på badhus. Använd badtofflor.
Använd inte andras handdukar, skor eller strumpor.
Kolla regelbundet dina fötter, speciellt huden mellan tårna. Var
observant på tidiga symtom på fotsvamp som beskrivs ovan.
Kontakta läkare om förbättring inte inträffat efter en
veckas behandling. Terbinafin ratiopharm kräm rekommenderas inte till barn under 12 år beroende på begränsad
erfarenhet från behandling av barn.
Om jag tagit för mycket
Terbinafin ratiopharm?
Det är inte skadligt om du använt för
mycket kräm, men kontakta läkare
om du är osäker. Om krämen skulle
komma i kontakt med ögonen skall
dessa sköljas noggrant under rinnande vatten.
Vad ska jag göra om jag
missat att ta min medicin?
Fortsätt behandlingen utan att
behandla en extra gång.
Biverkningar
Liksom med alla läkemedel kan
Terbinafin ratiopharm orsaka biverkningar.
Rodnad, hudutslag, klåda eller
stickande känsla kan uppträda på det
behandlade området.
Mer information om Terbinafin
ratiopharm kräms biverkningar finner du i
bipacksedeln som finns i förpackningen.
Kan jag använda andra läkemedel?
Det finns inget som talar för att Terbinafin ratiopharm kräm
har någon effekt på andra läkemedel.
Kan jag använda Terbinafin
ratiopharm om jag är
gravid eller ammar?
Du bör inte använda Terbinafin ratiopharm
kräm om du är gravid eller planerar att bli
gravid. Informera din läkare om du blir
gravid medan du använder Terbinafin
ratiopharm.
Terbinafin ratiopharm passerar över
till modersmjölken, använd därför inte
krämen om du ammar.
?
Patientinformationen om Terbinafin ratiopharm kräm är
faktagranskad av Överläkare Magnus Irestedt, specialist i
dermatologi och venereologi, Hudkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad.
Sweden
Järnvägsgatan 11, Box 1070
251 10 Helsingborg
Tel: 042-12 11 00 | Fax: 042-12 11 08
www.teva.se
Mars 2011