mål

advertisement
___________________________________________________________
L-sektionens mål 2016
L-sektionens verksamhet
Breddidrott med speciell inriktning mot
- långlöpning (terräng och landsväg)
- arenafriidrott för veteraner
- samt i mindre omfattning
o orientering
o skidor
o motion
L-sektionens övergripande mål
att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att alla skall kunna delta utifrån
sina fysiska förutsättningar och på sina villkor
att bedriva verksamheten på samma villkor för alla medlemmar
att betona det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet i verksamheten, där
social gemenskap, vänskap och livskvalitet skall vara ledorden
För att nå dessa mål skall vi
-
anordna gemensam träning inom verksamhetens huvudområden
-
erbjuda gemensam anmälan till tävlingar och subventionera anmälningsavgiften
- genomföra gemensam löparresa
-
hålla kontakten med medlemmarna med hjälp av löparträffar, ”Löpsedeln” och
hemsida
-
erbjuda medlemmarna diskussionsaftnar kring teman med anknytning till
verksamhetens huvudinriktning
-
bredda vårt sätt att rekrytera nya medlemmar och ledare
-
knyta bättre kontakter med föreningens övriga sektioner
- tydliggöra sektionens verksamhet och mål för medlemmar och allmänhet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards