ANMÄLNINGSBLANKETT

advertisement
ANMÄLNINGSBLANKETT
Insändes till: Britta Bergström Country Tours AB
Valhallavägen 2, 4 tr
11422 Stockholm
Var god TEXTA!
Jag anmäler mig/oss på resan till KINA 10 – 19 april 2016.
Avreseort anges om anslutningsflyg önskas......................................
Namn: (hela namnet som det stavas i passet)
…………………………………………………………………...
..
Adress:..............................................................................................
Postnummer och ort:........................................................................
Tel. bostad......................................Tel. arbetet...............................
Yrke................................................. E-mail.......................................
Samtidigt anmäles medresenär:
Namn: (hela namnet som det stavas i passet)
.........................................................................................
Adress.........................................................................................
Postnummer och ort........................................................................
Tel. bostad...................................... Tel. arbetet............................
Yrke.................................................. E-mail.....................................
__ Jag önskar dela rum med:..........................................................
__ Enkelrum (mot tillägg)
__ Del i dubbelrum
__ Jag är rökare/icke rökare
__ Jag har Euro-Bonus kort med nummer……………………………………….
Anmälningsavgiften 2000 kr/person inbetalas till Country Tours
Bankgiro 5963-1093. Glöm inte ange ditt namn och KINA 7 april 2016.
Då anmälningsavgiften inkommit är resan definitivt bokad.
Speciella önskemål / ytterligare information.........................................
...................................................................................................
....................................................................................................
OBS! För resa till Kina bör KOPIA av passet (sidan med foto) medsändas samt
ett (pass)foto i färg samtidigt med denna blankett.
___________________________________________________________________
Adress: Valhallavägen 2, 4 tr
11422 Stockholm
Tel + 46 705158808
www.countrytours.se
Bg 5963-1093
Org nr 01-556476-4156
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards