Pressmeddelande Stockholm, 10 september 2003 NeoNet

Pressmeddelande
Stockholm, 10 september 2003
NeoNet nominerat till bästa elektroniska aktiemäklare
Den engelska finanstidningen Financial News har nominerat NeoNet i klassen bästa
elektroniska aktiemäklare i Europa.
Nomineringen av NeoNet är en del i Financial News evenemang IT Excellence in Investment Banking
in Europe som spänner över ett brett spektrum av branschen. Fem andra aktörer är nominerade i
samma kategori som NeoNet och vinnarna i de olika klasserna offentliggörs den 17 september i
London.
Nomineringen har gjorts av Financial News team av journalister som är specialiserade på IT inom den
finansiella sektorn. I panelen som utser vinnarna sitter 40 personer som utgörs av en blandning av
representanter från branschkonsulter, banker, mäklare och IT-leverantörer. För mer information se
även www.efinancialnews.com/awards/it2003/
- Vi ser nomineringen till bästa elektroniska aktiemäklare som ytterligare en bekräftelse på
marknadens uppskattning av vårt erbjudande där institutioner världen över i vårt system kan handla
direkt på de europeiska och amerikanska börserna, säger Torvald Bohlin, VD NeoNet.
För mer information kontakta:
Torvald Bohlin
VD och koncernchef NeoNet
Tel. 070-623 62 60
[email protected]
Magnus Karlsson
Communications, NeoNet
08-454 15 46
[email protected]
NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel i aktier på världens ledande börser. Genom
NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de anslutna
börserna. Handel och exekveringstjänster erbjuds även via NeoNets internationella mäklarbord. NeoNets kunder finns i 14
länder inklusive USA. NeoNet har kontor i Stockholm, New York, London och Frankfurt samt är noterat på Stockholmsbörsen
(ticker NEO).
NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz