Drive-IT levererar helhetslösningar för mobil kommunikation

PRESSMEDDELANDE
2001-03-21
Drive-IT lanserar telematiklösning för carsharing på CeBIT
Drive-IT, som utvecklar och levererar telematiklösningar för fordon, presenterar
ett egenutvecklat heldatoriserat system för carsharing. Lanseringen sker på
CeBIT-mässan i Hannover den 22-28 mars, hall 26 monter A39 . Lösningen som
möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av fordon, kommer att
marknadsföras gentemot såväl bilpooler som företag med stora bilparker i hela
Europa.
Lösningen innehåller en av Drive-IT utvecklad terminal som står i kontakt med bilens
elektronik. Information om körsträcka, tid etc överförs via GSM- eller GPRS-teknik till
en dator hos administratören av bilparken, och ligger där till grund för fakturering av
användaren. Bokning sker via terminalen i fordonet eller en Internetuppkopplad dator,
vilket underlättar drift och administration av fordonsflottan avsevärt.
Lösningen för carsharing bygger på en öppen telematikplattform baserad på
operativsystemet Windows CE. Det ger operatörerna möjlighet att utrusta sina bilar med
program för både underhållning och arbete.
-
Det snabbt växande antalet bilar i de europeiska storstäderna skapar stora
problem sett till både trafiksituation och miljö. Därför ser vi stor potential i vår
nya telematiklösning som hjälper till att göra carsharing till ett attraktivt
alternativ till den egna bilen, säger Magnus Greko, VD för Drive-IT.
Drive-IT kommer att marknadsföra lösningen till företag i hela Europa. Tidigare i år
påbörjade Drive-IT serieleveranser av en telematiklösning för Statoils bilpoolslösning
för den skandinaviska marknaden.
För mer information:
Magnus Greko, VD Drive-IT
Telefon: 0705-58 45 91
E-post: [email protected]
Drive-IT levererar helhetslösningar för mobil kommunikation mellan fordon och centrala system, vilket
omfattar både hårdvara och nyckelapplikationer. Användandet av telematikplattformar möjliggör såväl
besparingar som nya intäktsflöden. Kunder är fordonstillverkare, lastbilsoperatörer, bilpooler, leasingoch försäkringsbolag såväl som andra företag med stora fordonsflottor. Drive-IT grundades 1999 av
personer med omfattande erfarenhet från fordons- och telekommunikationsbranschen. Aktieägare är
Haldex AB, European Digital Partner, EDP, och ledningen.