Fortsatt positiv utveckling för CoolGuard AB

advertisement
Pressmeddelande – Pressmeddelande – Pressmeddelande – Pressmeddelande - Pressmeddelande
Fortsatt positiv utveckling för CoolGuard AB
CoolGuard AB som imorgon noteras på AktieTorget fortsätter att utvecklas positivt. Bolaget har
avslutat ett flerårigt utvecklingsarbete och har nu gått in i en fas av marknadsföring och försäljning.
Serieleveranser av nya produktplattformen av CoolGuard-systemet kommer att påbörjas under
innevarande månad.
Återförsäljaren Hällesåkers har fått testorders från Axfood, ICA och Statoil vilket innebär att CoolGuardsystemet kommer att installeras för utvärdering i utvalda butiker i Göteborg. Miljö- och kvalitetsansvariga
från respektive företag kommer att medverka för att ta fram en standard för användningen av systemet.
Efter test och utvärdering kommer beslut tas om fortsatta serieleveranser. Sedan tidigare har CoolGuardsystemet installerats i ett 60-tal livsmedelsbutiker och restauranger i Sverige.
– Responsen från samtliga aktörer är så här långt mycket positiv, säger Lars Ericsson, tf VD på CoolGuard.
– Kombinationen med CoolGuards-handenhet i systemet bedöms som unik och antalet handenheter per
installation beräknas bli 2-4 st mot budgeterat en per butik, forstätter Ericsson.
Marknads- och försäljningsbearbetning har påbörjats i Norge. Första installationen kommer att göras i en
MENY-butik under mars 2004. MENY-butikerna ingår i Norgesgruppen som totalt har 2 160 butiker i Norge.
Under februari kommer installation av CoolGuard-systemet bl.a. ske på:
Högskolerestauranger AB (driver restauranger på högskolor i Sverige)
Best Western, Stadshotellet Västervik
7-Eleven
Gotlandsbolaget
City Konferensen i Stockholm
Vivo Superstore, Lännersta
Ovanstående kunder ingår i större kedjor och förväntas framöver generera ytterligare försäljning.
– Vår bedömning är att kunna leverera ett stort antal system till de stora livsmedelskedjorna under året.
Orderstocken är för närvarande cirka en miljon kronor. Potentialen för året ser bättre ut än vi beräknat i
budgeten, avslutar Ericsson.
Malmö den 9 februari 2004
Lars Ericsson
tf VD, CoolGuard AB
040-689 33 50
[email protected]
CoolGuard AB erbjuder ett trådlöst system för avläsning och övervakning av livsmedelstemperaturer inom
detaljhandeln och restaurangnäringen. Bolagets system ökar säkerheten och kvalitén samtidigt som det
sänker hanteringskostnaden i samband med lagstadgad kvalitetskontroll av livsmedel.
CoolGuard AB är sedan 2004 noterat på AktieTorget.
CoolGuard AB (publ)
Drottninggatan 1D
S-212 11 Malmö, Sweden
Phone: +46-40 689 33 50
Fax: +46-40 689 33 51
Org.nr: 556524-2343
e-mail: [email protected]
www.coolguard.se
Download