(F\303\266rtydligande - Pressmeddelande

advertisement
Utskrivet av: Region Jamtland Harjedalen
Namn: Förtydligande - Pressmeddelande - Cellprov räddar liv! : Reg...
Från:
Ärende:
Redaktionen Region JH
den 23 april 2015 15:16:40
Förtydligande - Pressmeddelande - Cellprov räddar liv!
Till:
Lokalmedier
Kopia:
Pia Collberg
Bilagor:
den 27 april 2015 10:11:18
Sidan 1 av 2
Ingrid Haglund
helen. [email protected]
Inbjudan föreläsning BS 150424.pdf / Adobe Acrobat Document (306K)
FÖRTYDLIGANDE till tidigare skickat pressmeddelande
Vill förtydliga att Hörsalen Snäckan ligger på Östersunds sjukhus, ingång 6.
Hälsningar
Maria Karlsson, kommunikationsstaben
-----------------------------------------------Region Jämtland Härjedalen
Kontakt: [email protected] eller
resp avsändare av mailet.
----- Originalmeddelande -----
PRESSMEDDELANDE
Cellprover räddar liv!
Under den 4-8 maj, genomförs Cellprovsveckan i Norrlandstingen, där Region Jämtland Härjedalen ingår. Veckan
arrangeras för att uppmärksamma vikten av att ta cellprov regelbundet, varje gång man får en kallelse. Som en
uppstart av Cellprovsveckan håller Björn Strander en föreläsning för personal i de fyra norrlandstingen om
Framgångar och utmaningar i preventionen av cervixcancer fredagen den 24 april.=Se bifogad inbjudan.
Björn Strander är överläkare, verksamhetsansvarig cervixcancerprevention vid Regionalt cancercentrum väst,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Han är även ordförande i Nationella arbetsgruppen för
cervixcancerprevention.
Cellprovsveckan är ett samarbetsprojekt mellan Region Jämtland Härjedalen, Norrbottens läns landsting,
Västerbottens läns landsting, Landstinget i Västernorrland och Regionalt Cancercentrum Norr. Ambitionen är att ha
en årligen återkommande Cellprovsvecka i hela Norrland. För mer information: www.cellprov.se.
Bakgrund:
I Sverige kallas alla kvinnor mellan 23 och 60 år till cellprovtagning. Det är viktigt att lämna prov för att upptäcka
cellförändringar i livmoderhalsen i god tid, innan de utvecklas till cancer. De svenska screeningprogrammet mot
livmoderhalscancer har bidragit till att minska utvecklingen av cancer i livmoderhalsen kraftigt. Trots det så insjuknar
cirka 400 kvinnor i Sverige varje år och varje år avlider ungefär 150 kvinnor i sjukdomen. De flesta av dem har inte
tagit cellprov. Genom regelbunden cellprovstagning kan man upptäcka cellförändringar i tid och förebygga dem
Utskrivet av: Region Jamtland Harjedalen
Namn: Förtydligande - Pressmeddelande - Cellprov räddar liv! : Reg...
innan de utvecklas till cancer.
Mer information finns på
www.cellprov.se
www.1177.se
www.1177.se/pap-test.
För mer information:
Pia Collberg
Tfn 070 – 58 98 751
E-post [email protected]
-----------------------------------------------Region Jämtland Härjedalen
Kontakt: [email protected] eller
resp avsändare av mailet.
=
den 27 april 2015 10:11:18
Sidan 2 av 2
Download