Cellprov ur kindens slemhinna

advertisement
Cellprov ur kindens slemhinna
För tagning av cellprov ur kindens slemhinna kan du beställa teststickor/borstar genom:
[email protected] eller per telefon 044-5747 434.
Kom ihåg att ange hur många djur du ämnar testa. För varje djur behövs minst två teststickor.
Ni kan även beställa beställningsblanketter för test i pappersform.
Instruktioner för tagning av cellprov ur kindens slemhinna
Djurets mun bör vara möjligast ren före provtagningen. Ta inte provet just efter att djuret ätit. Inte
heller då valpar just diats, då de kan ha hamnat moderns DNA i munhålan. Av varje djur behövs
cellprov tagna med två cellprovsborstar enligt följande:
1.
Öppna förpackningen för cellprovsborstarna så att skaften är mot öppningen. För sedan borstdelen
in mellan tandköttet och kinden och borsta utmed båda kindernas insida cirka 20 gånger. Färgen
på borstdelen kommer inte att förändras eftersom kindcellerna inte går att urskilja med blotta ögat.
2.
Låt borsten lufttorka i minst 15 minuter. Prov som läggs våta i förpackningen kan förstöras.
3.
Lägg borsten tillbaka i förpackningen och fästa förpackningen med tejp.
4.
Anteckna djurets namn och registernummer på förpackningen. Lägg provet och testets noggrant
ifyllda beställningsblankett i vadderat kuvertet.
5.
Skicka försändelsen till Genoscopers laboratorium med normala posten. Vid behov håller sig
proven i kylskåp några dagar.
Posta försändelsen till:
Genoscoper
PB 162
FI-00381 Helsingfors
FINLAND
Addressen för expressförsändelser:
(TNT, FEDEX, DHL):
Genoscoper
Karvaamokuja 3
FI-00380 Helsingfors
FINLAND
________________________________________________________________________
Genoscoper
PB 162
FI-00381 Helsingfors
FINLAND
Kontor: +358 50 3678 282
Hundrelaterade frågor: +358 44 5747 434
www.genoscoper.com
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards