Pressmeddelande från SCB

advertisement
1(2)
Pressmeddelande från SCB
2000-00-00
Nr 2000:0
Detta pressmeddelande publiceras direkt på SCB:s webbplats: www.scb.se
Företagens användning av Internet ökar…
Det framgår av SCB:s undersökning av tillgång till och användning av
informationsteknik i svenska företag, som genomförts för andra året i rad.
Undersökningen omfattar företag med 10 anställda eller fler i
tillverkningsindustrin, energi- och tjänstesektorn och tar också upp fler aspekter av
e-handel.
Exempel på sätt att använda Internet som ökat är finansiella transaktioner,
elektroniska betalningar, beställningar av varor och tjänster samt analys av
konkurrenter. Vanligast är dock fortfarande att använda Internet för generell
informationssökning.
Diagram 1
Andel företag, med 10 anställda eller fler, som använder Internet för respektive
användningsområde, år 2000 och 2001
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Generell informationssökning
Ladda ner digitala produkter
Beställning av varor och tjänster
Finansiella transaktioner
Elektroniska betalningar
Analys av konkurrenter
2000
2001
…men stora företag erbjuder färre tjänster via sin hemsida
Det går däremot inte att se någon ökning av de tjänster som företagen själva
erbjuder via sina hemsidor. Bland de största företagen har till och med andelen som
erbjuder tillgång till databaser samt kundservice och support via hemsidan minskat
med ca 10 procentenheter, jämfört med föregående undersökning.
Producent
SCB, Programmet för FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm
fax 08-667 77 88
Förfrågningar
Alexandra Kopf, tfn 08-50 69 43 51
E-mail: [email protected]
Var god ange SCB som källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.
2(2)
Pressmeddelande från SCB
1996-00-00
Nr 1996:0
Nästan alla företag använder datorer
Undersökningen visar också att tillgången till informationsteknik är mycket hög i
svenska företag. 97 procent av företagen använder datorer och 86 procent har
tillgång till Internet.
Fyra femtedelar av Internetförsäljningen går till företag
Internetförsäljningen i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn uppgick år 2000 till
ett värde på ca 64 miljarder kronor. Det motsvarar bara två procent av den totala
omsättningen. Endast en femtedel av detta var försäljning till konsumenter. Fyra
femtedelar av försäljningen skedde med andra ord till andra företag och
organisationer.
Fler företag anser att deras varor inte lämpar sig för e-handel
I undersökningen efterfrågas också betydelsen av ett antal hinder för försäljning via
Internet. Här anas en intressant attitydskillnad. I den senaste undersökning angav
hälften av företagen att ett hinder av stor betydelse för försäljning via Internet är att
företagets varor inte lämpar sig för Internetförsäljning, medan bara en tredjedel av
företagen var av den uppfattningen år 2000.
Ytterligare resultat från undersökningen finns i rapporten ”Företagens användning
av datorer och Internet 2001”, som kan laddas ner från www.scb.se .
Download