Tänk först – förhandla sen

advertisement
HALVDAGSKURS
– Att använda
index
Tänk först –
förhandla sen
– 22 och 28 oktober
n Vad är ett index? Reglering med hjälp av index
n Fördjupning i några av SCB:s vanligaste index
t.ex. Arbetskostnadsindex, Konsumentprisindex,
Producentprisindex, Entreprenadindex
n Praktikfall med räkneexempel
n Att hitta index och relevant information på Internet
och i databaser
n Att tänka på vid indexklausuler
SCB:s experter på berörda index medverkar.
Kursen genomförs i SCB:s lokaler i Garnisonen, Karlavägen 100
mellan klockan 12.30–16.30.
AVGIFTEN är 2 900 kronor per deltagare exklusive moms. Den
­inkluderar dokumentation och kaffe. Avgiften faktureras i efterhand. Vid tre eller fler anmälda från samma företag lämnas 20 %
rabatt.
Återbud utan avgift kan ske senast 10 dagar innan kursen. Vid
­senare återbud debiteras hela kursavgiften. Du kan givetvis skicka
en ersättare om du får förhinder.
KALLELSE till kursen skickas ut cirka två veckor före start. Antalet
platser är begränsat till 25 personer per kurstillfälle så anmäl dig
därför i god tid!
ANMÄL dig på www.scb.se/indexkurser senast 7 oktober.
Vi har även möjlighet att SKRÄDDARSY INDEXKURSER till
ert företag. För mer information kontakta Stefan Pettersson.
SCB, Stockholm
08-506 940 00
SCB, Örebro
019-17 60 00
www.scb.se
Upplysningar
Stefan Pettersson
08-506 942 63
[email protected]
Download